1. Molboøsters

På førstepladsen finder vi molboøsters, der bliver over 100 år gamle, men som kan komme helt op over 500 år.


Ifølge Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, kan molboøsters ikke anbefales til spisning.

De når nemlig at samle en del skidt i løbet af deres mange leveår.

For at finde molboøsters skal man ud på dybt vand. De lever på 10 meters dybde og gerne i en mudret havbund.

2. Bjørnedyret

Andenpladsen går til bjørnedyret. Et lille segmentdelt dyr, som kan leve under ekstreme forhold, fordi de går i dvale. I dvaletilstanden kan de klare minus 272 grader og op til 151 grader.

Derudover kan de holde til 1000 gange mere radioaktivitet end mennesker. Når bjørnedyret går i dvale kan den sove i op til 120 år.

Bjørnedyret kan man sjældent spotte med det blotte øje, da de største kun bliver omkring 1,5 mm. De fleste bjørnedyr lever nær vand i mos og lav - i for eksempel en tagrende.

3. Ålen

Tredjepladsen går til ålen. I Sverige er der fundet en ål, der var hele 88 år gammel.

Ålen kan findes stort set over hele Danmark, både i søer, åer og langs kysten, men desværre er ålen en stærkt truet dyreart.

4. Gråsælen

Fjerdepladsen går til Danmarks største rovdyr, gråsælen, hvor hunnen kan blive op til 46 år, og hannen omkring 44.

Man kan finde gråsælen i Kattegat, ved Vadehavet og i Østersøen omkring Bornholm.

5. Den sorte hummer

Femtepladsen går til den sorte hummer, som er den ene af de to danske hummerarter. Den anden er jomfruhummeren.

Den sorte hummer er vurderet til at kunne blive 30-40 år gammel, men grundet dens udskiftning af skal, er det svært at bevise.

Hummeren er ikke den mest levedygtige af de fem ældste dyrearter. Den holder nemlig op med at spise, hvis vandtemperaturen falder til under 5 grader, og den dør, hvis vandtemperaturen bliver over 20 grader.

Du kan lære mere om naturens mange forskellige aldre på Naturens Dag den 11. september, hvor temaet er natur uden alder.

Naturens dag

  • Åbningen af Naturens Dag foregår i Faxe Kalkbrud den 5. september
  • Naturens dag er i år den 11. september
    Naturens dag blev første gang afholdt i 2004
  • Der er rig mulighed for eventyrlige naturoplevelser for hele familien
  • Du kan finde flere arrangementer på Naturens Dag