Med et nyt forslag åbner regeringen op for en syndflod af muligheder for at suge vand op af Danmarks vandløb, når en ny tørke rammer landet.

Danmarks Naturfredningsforening advarer om, at forslaget, hvis det gennemføres, vil koste livet i vandløbet dyrt, mens grundvandet kan blive forurenet.

- Folketinget er naturligvis nødt til at løse de udfordringer, et ændret klima fører med sig. Det sker dog ikke her, hvor der bare sælges ud af en i forvejen trængt natur. Det er dybt problematisk og fortæller, at Danmark ikke i helhed formår at forberede sig på nye tørker, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Paniske eksempler

Foråret og sommeren 2018 blev en af de mest solrige i mands minde. DMI og dansk landbrug rapporterede i stigende grad om planter med tydelige tegn på tørkestress, markvandingsboringerne kørte i døgndrift og der kom paniske eksempler fra kommunerne om lov til at hente vand fra nærmeste vandløb.

Over store dele af Sjælland og Fyn løb selv rimeligt store vandløb tør for vand, ligesom langsomt flydende vandløb nåede kritisk høje temperaturer og tilsvarende kritisk lave iltspændinger med fiskedød til følge.

Regeringen vil sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet give kommunerne mulighed for at udstede straks tilladelser til at indvinde vand fra grundvandsanlæg. Der bliver ganske vist en kort høringsfrist, men ikke af de organisationer, der varetager interesserne for natur og miljø og grundvand.

Det er et problem, mener DN’s eksperter på området fordi, landets vandløb, søer og vådområder i forvejen er nødlidende under langvarig tørke og får deres vand fra det grundvand landbruget nu vil kunne tage mere af.

Tørlægger naturen

Forslaget er problematisk fra ende til anden. Der er et fuldstændigt fravær af planlægning. Man risikerer at tørlægge arealer og vandløb og ødelægge biotoper. Og man risikerer at trække forurening ned i vores grundvand, slår DN fast i deres høringssvar. Maria Reumert Gjerding efterlyser derfor en bedre planlægning af de tørkeperioder, Danmark med sikkerhed vil opleve i fremtiden:

- Forslaget er et godt eksempel på, at vi trods biodiversitetskrise og klimakrise bare gør, som vi plejer. Men lovgivningen skal indrettes efter et ændret klima og sådan, at biodiversiteten ikke lider skade. Og der er løsninger, siger præsidenten.

Hele løsninger

Foreningen foreslår, at de, der har indvindingstilladelser, når som helst bør kunne søge, få konsekvensvurderet og opnå godkendelse af evt. merindvindinger i tilfælde af tørke forud for, at behovet opstår.

Merindvindingen må så først tages i anvendelse når en veldefineret ekstraordinær vejrsituation opstår. På den måde kan kommunen få god tid til at behandle ansøgninger og muligheder i samlet overblik for alle indvindere i et opland.

Derved fås en retfærdig fordeling af ressourcen frem for en ”først til mølle” situation, som forslaget lægger op til. Desuden får kommunen tid til at lave en kvalificeret konsekvensvurdering og fastlægge relevante vilkår for de enkelte indvindingssteder eller pege på mere fordelagtige nye boringer.

Læs flere løsninger i høringssvaret her