Kalk-Øjentrøst er et plantenavn, du måske ikke har hørt før. Indtil nu har det også været et navn, du ikke behøvede at lære. Planten har nemlig været formodet uddød i 60 år i Danmark, og før det var den ekstremt sjælden.

Men da Axel Frederik Møller, en frivillig naturplejer i Allindelille Fredsskov ved Ringsted en sensommerdag gik sin sædvanlige tur i skoven, fik han øje på noget usædvanligt. Ja, faktisk noget helt umuligt. Han så nemlig en gruppe blomster, der til forveksling lignede den uddøde kalk-øjentrøst.

- Men det var jo en fantomart. Den havde tidligere vokset i skoven, men var forsvundet for mere end 80 år siden, så min nysgerrighed blev vakt, siger Axel Frederik Møller.

Der findes nu 45 kalk-øjentrøster

Det var i sommeren 2016, at Axel Frederik Møller opdagede eksemplaret af kalk-øjentrøst.

Først troede han, han var stødt på en af de mere almindelige øjentrøst-arter, men de her øjentrøster havde usædvanligt store blomster, og de havde lange kirtelhår på støttebladene.

Da Axel Frederik Møller kun fandt tre eksemplarer den dag, turde han ikke plukke en for at undersøge den. Han kontaktede nogle forskere for at få hjælp, og i 2018 plukkede de et eksemplar af arten, hvis bestand nu var vokset.

I 2020 blev arten endelig bekræftet som kalk-øjentrøst. Og i år bestemmes det samlede antal af kalk-øjentrøster i Allindelille Fredsskov til at være omkring 45. Det skriver Urt, Dansk Botanisk Forenings medlemsblad. Det er dog stadig en kritisk truet bestand, især fordi planten kun er etårig.

Frivillige gjorde mirakler i Allindelille Fredsskov

Allindelille Fredskov var engang et af de mest spændende naturområder i Danmark. Her var en rigdom af blomster, insekter og svampe, som ikke blev overgået andre steder. Men 150 år med dræning, tilplantning og fravær af græssende dyr har gjort stor skade.

Danmarks Naturfredningsforening købte området i 2011 og gav det til Danmark Naturfond med det formål at få områdets natur på fode igen.

Læs: Danmarks sidste guldalderskov bliver passet af frivillige

Siden har en frivillig plejegruppe knoklet for at gøre skoven sund igen. De frivillige kommer fra Danmarks Naturfredningsforening eller lokale foreninger og borgergrupper, og arbejdet har blandt andet stået på høslæt og organisering af græssende dyr for at give plads til de blomstrende arter.

Allindelille Fredsskov har unik natur

  • Den unikke natur i Allindelille Fredskov har i løbet af 18- og 1900-tallet lidt under tilplantning med især nåletræer samt af dræning. Det medførte, at de næringsfattige lysninger i skoven efterhånden forsvandt.
  • Skoven blev fredet i 1953, efter at Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen.
  • Allindelille Fredsskov ligger på en meget kalkholdig jord. Det er grunden til, at så mange sjældne planer trives her. Omkring en fjerdedel af alle Danmarks planter findes på dette lille område. Den mest sjældne er orkideen flueblomst, men her er også andre orkideer, f.eks. alle de tre danske arter af skovliljer. Også svampene er rigt repræsenteret.
  • Området ejes nu af Danmarks Naturfond, og en frivillig plejegruppe plejer skovens natur.

At kalk-øjentrøst er vendt tilbage fra de døde skyldes i høj grad de frivilliges hjælp, siger Kristian Graubæk, Arealforvalter i Danmarks Naturfond.

- Den fantastiske udvikling vi har set i naturen i Allindelille Fredskov ville på ingen måde have været mulig uden plejegruppens enorme indsats gennem de seneste 10 år, siger han.