Verden står midt i en global biodiversitetskrise, hvor vi mister arter med alarmerende hast. Det skal verdens lande forsøge at lave om på til efterårets FN-topmøde om biodiversitet, COP15, der bliver afholdt i Kunming i Kina. Her skal parterne blive enige om en ny redningsplan for naturen og fastlægge nye globale mål.

Arbejdet frem mod COP15 er i fuld gang, og i denne uge afholdes det andet og næstsidste forhandlingsmøde forud for topmødet. Mødet afholdes i Rom, og her skal det første udkast til den nye plan og de nye globale mål videreforhandles.

På forhandlingsmødet i Rom deltager også Danmarks Naturfredningsforening, der har store forhåbninger for de kommende biodiversitetsforhandlinger.

- Verdenssamfundet står ved en skillevej, og vores valg og handlinger nu får stor betydning for, hvilken verden vi giver videre til vores børn. Det er afgørende, at der straks bliver vedtaget ambitiøse globale mål for biodiversiteten, og at disse mål bliver nået, siger Johannes Birk Schjelde, der er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og som deltager ved mødet i Rom.

Tidligere indsatser slog fejl

Det er ikke første gang, at verdenssamfundet går sammen om at løse biodiversitetskrisen. Allerede i 2000 vedtog Danmark og de fleste af verdens lande et globalt mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet i 2010, herunder de 20 konkrete Aichi-mål. Målene blev ikke nået, og derfor forlængede man fristen til 2020.

Målene er dog stadig langt fra nået, og ifølge FN’s naturpanel, IPBES, uddør arter hurtigere end nogensinde før. På verdensplan står vi til at miste op imod 1 million arter inden for det næste årti.

Heller ikke Danmark har formået at leve op til Aichi-målene, og også her er udviklingen gået den forkerte vej. Rapporter viser, at 95 procent af landets mest beskyttelsesværdige naturtyper i ugunstig tilstand, mens godt en fjerdedel af de danske arter er at finde på den såkaldte rødliste over truede arter.

- Forhandlingerne om de nye internationale mål for biodiversiteten skal sikre, at vi får vendt udviklingen. Der skal forhandles om stærkere mål og en bedre implementering, så det ikke går lige så galt denne gang, siger Johannes Birk Schjelde.

EU og Danmark bør spille en nøglerolle

Der skal store forandringer til, hvis biodiversitetskrisen skal standses, og det kræver, at der er lande der går foran og udviser lederskab. Det mener Johannes Birk Schjelde, der spår Danmark og EU en nøglerolle.

- Der er akut behov for lande, der går foran, og som ved at vise det gode eksempel inspirerer andre nationer til at prioritere naturen. Og her bør Danmark og resten af EU påtage sig en ledende rolle allerede nu og frem mod COP15 i Kina, siger han.

Både EU og den danske regering har givet udtryk for, at de vil arbejde for høje ambitioner i de internationale forhandlinger. Og det er der brug, vurderer Johannes Birk Schjelde.

- Første udkast til den nye plan og de nye mål, der skal videreforhandles på mødet i Rom, er ikke opløftende. Der mangler mere ambitiøse mål, der faktisk står til måls med den udfordring, vi står overfor. Der er derfor brug for, at Danmark sammen med EU sætter handling bag ordene og påtager sig en ledende rolle og hæver ambitionsniveauet.

Skal trække i arbejdstøjet

Danmark har tidligere spillet en vigtig rolle under FN’s Biodiversitetskonvention med store faglige og økonomiske bidrag, og har trods sin lille størrelse sat vigtige aftryk på arbejdet – særligt i konventionens første år.

Men hvis Danmark stadig skal være med til at gøre en forskel, er regeringen nødt til at trække i arbejdstøjet hurtigst muligt, vurderer Johannes Birk Schjelde.

- Der er behov for en aktiv deltagelse nu, hvis vi skal gøre vores indflydelse gældende, og ikke først når forhandlingerne om den danske biodiversitetspakke er på plads, siger han og understreger, at det samtidig er vigtigt, at Danmark også prioriterer sin egen nationale indsats.

Forhandlingsmødet i Rom fortsætter frem til lørdag.

COP15 er et internationalt møde om biodiversitet

  • Efterårets FN-topmøde om biodiversitet, COP15, afholdes i Kunming, Kina, til oktober.
  • Omdrejningspunktet er blandt andet de internationale Aichi-mål fra 2000, som også danner rammen om det globale biodiversitetssamarbejde. Det er 20 konkrete mål om at stoppe biodiversitetskirsen.
  • Konventionen og det internationale samarbejde har tre overordnede formål: 1) bevarelse af biodiversiteten, 2) bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten, 3) fair udbyttedeling i forbindelse med udnyttelsen af biodiversiteten.

Interesseret i faste opdateringer om COP15?

Biodiversitetsekspert hos DN Johannes Birk Schjelde deler oplevelser, viden og nyheder fra alt COP15-relateret på sin Twitter-profil.