Siden 1970'erne er den danske vibebestand faldet fra mindst 100.000 ynglende par til under 20.000. Men når foråret kommer, vil viberne stadig slå saltomortaler over beskyttede vådområder.

Hent app'en Natur & Miljø og få adgang til flere videoer og film bagom magasinet: Android eller IOS.

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening lander magasinet Natur & Miljø fire gange om året hjemme i din postkasse.