Danmarks Naturfredningsforening har en politik for de vigtigste af vores arbejdsområder. Politikkerne beskriver vores holdninger og anbefalinger i detaljer. De bliver besluttet efter en demokratisk proces i foreningen.

På nogle områder har vi ikke en decideret politik, men har udfærdiget et holdningspapir. Det kalder vi "DN Mener", og du finder dem nederst her på siden.

Havpolitik

Energipolitik

Skovpolitik

Kystpolitik

Landbrugspolitik

Råstofpolitik

Forbrugspolitik

Produktionspolitik

Transportpolitik

Adgangspolitik

Jagtpolitik


DN Mener

Vindmøller

Solceller

Landbrug & klima

Jord

Hegning

Mountainbike

Har du spørgsmål til politikken så tag kontakt til de ansvarlige medarbejdere