Som medlem får du flere fordele

Øresund har brug for dig!

Øresund er helt unik og lige nu et af Danmarks sundeste havområder. Blandt andet fordi det har været beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i 90 år. Derfor er det vigtigt at have fokus på at beskytte Øresund - et af de eneste af vores havområder, som har en nogenlunde god miljøtilstand og en høj artsrigdom.

Det sidste, som Øresund har brug for, er at blive overudnyttet og behandlet som losseplads.

Det lykkedes at få stoppet dumpning af havneslam i Øresund. Men der er stadig meget mere at kæmpe for, og både i Øresund og andre farvande er listen over trusler lang. Grusgravning, sandsugning, spildevandsudledning og iltsvind er med til at svække balancen i det fantastiske sund.

Vi arbejder for, at Øresund beskyttes langt mere effektivt, så havets levesteder, dyr og planter kan få fred til at trives.

Men vi har brug for din hjælp. Du kan være med til at beskytte hele Danmarks Øresund!

Din støtte nytter