Som medlem får du flere fordele

Iltsvind kvæler livet i havet og på havbunden.

Iltsvind kvæler livet i havet og efterlader havbunden gold og livløs.

Derfor har havet brug for din hjælp

Selvom vi er omgivet af hav, og havet er levested for utallige dyr og planter, så har Danmark gennem mange år forsømt at beskytte og genoprette havet.

Hvert år pløjer fiskeri med bundslæbende redskaber store dele af havbunden op, som er spisekammer og hjemsted for utallige dyr og planter.

Samtidig er iltsvind udbredt i vores fjorde, hvor det rammer tidligere for hvert år og dækker større og større områder.

Vores rene, levende hav er under et voldsomt pres.

Du kan hjælpe med at vende den triste udvikling og skabe positiv forandring for havet nu!

Det går din støtte til

Se videoen: Sådan skaber vi resultater for naturen

Sammen har vi allerede skabt forandring for havet. Sidste år satte vi f.eks. en stopper for udledning af Danmarkshistoriens største dumpning af havneslam til Køge Bugt.

Derudover fik vi beskyttet et stort område i Bælthavet mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så livet på havbunden har fået fred.

Vil du være med til at skabe ægte, grøn forandring?

Flere gode grunde til at blive medlem