Som medlem får du flere fordele

Sommerfuglene har brug for din hjælp!

I dag er 35 arter af sommerfugle herhjemme i fare for helt at forsvinde fra naturen. 12 arter af sommerfugle er allerede væk, og når det først er sket, er det meget usandsynligt, at de kommer tilbage igen.

Sommerfugle er indikatorarter. Sommerfugle kræver nemlig en god og sund natur, og derfor siger sommerfuglenes tilstand noget om biodiversiteten og naturens generelle tilstand.

Sommerfuglene forsvinder, fordi naturen i Danmark er blevet for ensartet og ikke længere tilbyder sommerfuglene de specifikke planter, som de er dybt afhængige af for at overleve.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.

Men vi kan stadig nå at vende udviklingen! Derfor har vi brug for din hjælp.

Din støtte nytter