Vær med til at beskytte ræven - en fast del af den danske natur

Det er lige nu tilladt at skyde rævehvalpe uden for rævegraven i juli og august. Samtidig må voksne ræve skydes fra xx til xx hvis man vurderer, at ræven er eller kan blive et problem.

Ræven er på papiret fredet, men der er ikke meget fred over rævens liv i Danmark. Alene gennem almindelig jagt bliver der skudt cirka 40.000 ræve årligt.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at mulighederne for at regulere ræv i dag er for vidtgående. Ræven er en naturlig del af vores dyreliv og skal ikke anses eller bekæmpes som et skadedyr!

Vilde dyr i Danmark mærker ringe beskyttelse

Det er desværre en tendens, at vilde dyr i Danmark, som faktisk ofte er fredet på papiret, ikke kan føle sig sikre. Det viser sig for eksempel, når:

 • Vilde dyr som ræve, små mårdyr, måger og råger må reguleres i et alt for vidt omfang og uden hensynstagen til bestandene eller naturen.
 • Fugle og vilde dyr får ødelagt deres levesteder, når der bliver ryddet krat eller fældet træer midt i yngletiden.
 • Rovfugle gang på gang bliver fundet skudt eller forgiftet, og at faunakriminaliteten stort set altid kan begås konsekvensfrit.

Derfor kæmper Danmarks Naturfredningsforening ikke kun for at forbyde ubegrundet og ukontrolleret regulering af ræven og dens hvalpe. Men for en bedre beskyttelse af alle de vilde dyr, der hører til i naturen. Især i yngletiden!

Det er grundlæggende forkert, at vilde dyr så ofte må vige pladsen eller lade livet, fordi vi mennesker har andre planer. Vi skal have respekten for naturen og de dyr, der lever der, tilbage. - Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Sådan beskytter vi ræven og de andre vilde dyr

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at danske dyr hører til i naturen. Derfor kæmper vi for en bedre beskyttelse af de vilde dyr:

 • Vi arbejder politisk for, at tilladelsen til at regulere rævehvalpe og voksne ræve uden forudgående tilladelse skal afvikles øjeblikkeligt. Det skal ikke stå i loven, at rævehvalpe må skydes, så snart de stikker hovedet ud af rævegraven.
 • Vi arbejder for bedre efterforskning af og højere straf for faunakriminalitet. I Danmark er det stort set konsekvensfrit at skyde eller forgifte vilde dyr.
 • Vi arbejder for, at både stat, kommuner og private er forpligtede til i højere grad at undersøge træer eller krat for reder eller levesteder, før det fældes eller ryddes.

Få adgang til naturskønne medlemsfordele

Udover at være med til at give natur, miljø og klima en større stemme, får du som medlem i Danmarks Naturfredningsforening eksklusiv adgang til en lang række grønne medlemsfordele:

 • Medlemsrabat i vores webshop
 • 10 procent rabat i Friluftsland
 • Over 1.000 gratis ture i naturen hele året
 • Danmarks største og smukkeste naturmagasin Natur & Miljø

Som medlem gør du en vigtig forskel

Vi har som Danmarks største grønne NGO kæmpet for natur, miljø og klima i årtier sammen med vores over 130.000 medlemmer. Det har skabt vigtige resultater:

 • Sammen med børn og voksne fra hele landet fjernede vi 167 ton affald fra den danske natur i 2021
 • Sammen med over 40.000 underskrivere lagde vi stort pres på politikerne, og 170 mio. kr. blev afsat i den nye finanslov til bedre beskyttelse af grundvandet
 • Sammen med landbruget har vi fået vedtaget, at 100.000 hektar lavbundsjord nu skal omlægges til natur til gavn for klimaet

Men kampen fortsætter, og der skal meget mere til for at beskytte vores unikke natur og redde klimaet. Derfor har vi brug for din hjælp som medlem!