Som medlem får du flere fordele

Rævene har brug for din hjælp!

Lige nu er der rævehvalpe i hele Danmark, der bruger sommeren på at lege og øve sig på jagt med deres søskende og mor. Men rævefamilierne kan desværre ikke føle sig helt trygge. Det er nemlig lige nu ifølge Vildtforvaltningsloven tilladt at skyde rævehvalpe uden for rævegraven i juli og august.

Samtidig må voksne ræve reguleres, altså skydes, uden tilladelse fra juni til udgangen af februar, blot den er i nærheden af bygninger, hønsehuse, udsatte fasaner og lignende. Man behøver ikke forklare, søge tilladelse til eller dokumentere, at rævene eller deres hvalpe skulle være et problem.

Man kan altså i dag regulere dyrene, før de har gjort skade og selvom ”byttedyrene”, ræven måske ville gøre skade på, er bag en forsvarlig indhegning. Ræven er de facto fredløs i Danmark.

Lige nu kan man uden videre skyde ræveunger og andre pattedyr på sin ejendom og uden for en ”forsvarligt indhegnet” indhegning, før de overhovedet har forvoldt skade, og uden at man skal redegøre for hvorfor. Det er helt absurd, og det handler i bund og grund om respekt for naturen og de vilde dyr, der bor der. - Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening

Regulering betyder, at man må skyde eller på anden vis aflive dyr, hvis der er risiko for, at dyrene kan gøre skade på naturen eller på menneskers ejendom, f.eks. en afgrøde eller i et hønsehus. Og det er helt på sin plads, at ræve skal kunne reguleres. Det er faktisk i flere tilfælde nødvendigt.

Men når det på ingen måde er en reel risiko, at dyrene faktisk vil gøre skade, udviskes forskellen på jagt, som er en hobby, og regulering, som skal afværge konkrete skader.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at mulighederne for at regulere ræv i dag er for vidtgående. Ræven er en naturlig del af vores dyreliv og skal ikke kunne bekæmpes som et skadedyr uden grund, især ikke i yngletiden!

Du kan være med til at beskytte ræven - en fast del af den danske natur.

Din støtte nytter