Du kan få skattefradrag for bidrag og gaver til velgørende foreninger.

Bidrag - udover dit kontingent - er fradragsberettigede. Når vi indberetter dit bidrag til SKAT, fratrækker vi din kontingentsats i din samlede årlige indbetaling til Danmarks Naturfredningsforening. Din samlede indbetaling er summen af gaver, bidrag og kontingent.

Det maksimale fradrag for 2024 er på 18.300 kr.

For at du kan opnå fradrag for dit bidrag, skal Danmarks Naturfredningsforening indberette beløbet til SKAT. Derfor skal vi kende dit CPR-nummer.

Når beløb og CPR-nummer er indberettet, vil beløbet fremgå af skatteårsopgørelsen for det kalenderår, hvor beløbet er indbetalt.

Har vi ikke dit CPR-nummer? Kontakt da gerne medlemsservice på telefon 39 17 40 40.