Du kan få skattefradrag for bidrag og gaver til velgørende foreninger.

Bidrag - udover dit kontingent - er fradragsberettigede. Når vi indberetter dit bidrag til SKAT, fratrækker vi din kontingentsats i din samlede årlige indbetaling til Danmarks Naturfredningsforening. (Din samlede indbetaling er summen af gaver, bidrag og kontingent).

Det maksimale fradrag for 2022 er på 17.200 kr.

For at du kan opnå fradrag for dit bidrag, skal Danmarks Naturfredningsforening indberette beløbet til SKAT. Derfor skal DN kende dit CPR-nummer. Når beløb og CPR-nummer er indberettet, vil beløbet fremgå af skatteårsopgørelsen for det kalenderår, hvor beløbet er indbetalt.

Udfyld nedenstående felter og send dit cpr-nummer via sikker forbindelse til Danmarks Naturfredningsforening.

Er du i tvivl, kontakt da gerne medlemsservice på mail medlemsservice@dn.dk eller telefon 39 17 40 40.

Indtast dit CPR-nummer
Evt. medlemsnummer
Adresse
Post nr.
By
Dit tlf. nr.
Evt. bemærkninger