Det giver du kirkeuglen på Black Friday

Kirkeuglen er alvorligt truet

1.844 arter er i fare for at forsvinde fra Danmark, hvis ikke vi gør noget for at redde dem. Én af dem er kirkeuglen.

Der er kun 12-15 kirkeuglepar tilbage i Danmark plus nogle få spredte enlige ugler.

Hvis ikke, vi gør noget aktivt for kirkeuglerne, så er det helt sikkert, at arten forsvinder fra den danske natur. Derfor hjælper frivillige med fodring af kirkeuglerne og deres unger, hvilket har fået 26 unger på vingerne i år i Østhimmerland - for bare to år siden, kom der kun 13 unger på vingerne.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening sammen med andre organisationer taget initiativ til Projekt Kirkeugle og samler ind til fodring, forskning og forbedring af levesteder de steder, hvor kirkeuglerne bor.

Vores primære fokus er Østhimmerland, der er kerneområde for kirkeuglerne, og hvor vi ønsker at bidrage til en fortsat positiv udvikling.

Din støtte går bl.a. til Projekt Kirkeugle og til vores generelle arbejde for truede og sårbare arter i Danmark.

Det går dine penge til

Dit bidrag går bl.a. til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for kirkeuglen og hasselmusen samt til at sikre mere beskyttet natur, hvor de truede dyr kan få fred og ro.

Kun under én procent af Danmarks areal er beskyttet, vild natur, der eksisterer på naturens og arternes præmisser. For at give de truede dyr en chance, skal vi have mere beskyttet natur, hvor dyrene kan finde føde og yngle.

Vi indsamler p.t. penge til to specifikke projekter:

  • Projekt Kirkeugle: Projekt Kirkeugle skal gennem fodring, forskning og opkøb af mere natur beskytte de kirkeuglepar, der findes i Danmark og hjælpe flere kirkeugler godt på vej.
  • Projekt Hasselmus: Hasselmusen er frygtet uddød i Jylland, men et nyligt fund af en hasselmusrede har vækket et håb. Nyt projekt skal gøre os så kloge på hasselmusens levevis, at vi kan hjælpe den med at få fodfæste i Jylland i gen.