Det giver du kirkeuglen til nytår

Kirkeuglen er alvorligt truet

Der er under 15 kirkeuglepar tilbage i Danmark, og hvis vi mennesker ikke hjælper dem, er det helt sikkert, at kirkeuglerne forsvinder fra den danske natur.

Omkring 1970 var der ellers flere tusinde kirkeugler i Danmark, og den var Jyllands mest almindelige ugle. Men med moderniseringen af landbruget er uglens naturlige levegrundlag så godt som forsvundet.

I dag bor de få tilbageværende kirkeugler på gårde, og her er brug for hjælp til fodring, forskning og forbedring af naturen, så uglerne igen kan få fodfæste og på sigt klare sig selv.

Det går dine penge til

Dit bidrag går bl.a. til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for kirkeuglen og hasselmusen samt til at sikre mere beskyttet natur, hvor de truede dyr kan få fred og ro.

Kun under én procent af Danmarks areal er beskyttet, vild natur, der eksisterer på naturens og arternes præmisser. For at give de truede dyr en chance, skal vi have mere beskyttet natur, hvor dyrene kan finde føde og yngle.

Vi indsamler p.t. penge til to specifikke projekter:

  • Projekt Kirkeugle: Projekt Kirkeugle skal gennem fodring, forskning og opkøb af mere natur beskytte de kirkeuglepar, der findes i Danmark og hjælpe flere kirkeugler godt på vej.
  • Projekt Hasselmus: Hasselmusen er frygtet uddød i Jylland, men et nyligt fund af en hasselmusrede har vækket et håb. Nyt projekt skal gøre os så kloge på hasselmusens levevis, at vi kan hjælpe den med at få fodfæste i Jylland i gen.