Det går din støtte til:

Skab grøn forandring for naturen

Når du bidrager til juleindsamlingen, er du med at skabe konkret forandring for biodiversiteten i Danmark - helt præcist på Skovsgaard på Langeland.

På Skovsgaard er vi nemlig i fuld gang med at forvandle et stort areal på over 400 hektar til vild natur: Vi genforvilder naturen og slipper den fri med det formål at øge biodiversiteten.

Indtil videre har vi set en markant fremgang, der endda også er dokumenteret af forskere fra Aarhus Universitet, der følger vildgræsningen og dens effekter for biodiversiteten tæt.

Giv et bidrag i julen og vær med til at give plads til flere vilde dyr og planter.

Giv julehjælp til den vilde natur

Lakrød møgbille

Den lakrøde møgbille er bare én ud af i alt 18 forskellige arter af møgbiller, der findes på Skovsgaard.

Møgbillerne nedbryder dyremøg i naturen og bliver spiste af flere andre arter. Derfor er de livsvigtige for et velfungerende økosystem.

Kejserkåbe

Kejserkåben er en af de i alt 27 forskellige arter af sommerfugle, der er registreret på Skovsgaard.

Kejserkåben foretrækker vilde, danske violer og er efter en lang årrække i tilbagegang igen en udbredt sommerfugleart.

Grønspætte

Grønspætten stoppede med at yngle på Langeland tilbage i 1941, hvor man fandt den sidste rede i Tranekær.

Nu er den vendt tilbage og yngler bl.a. på Skovsgaard, hvor den nyder godt af de mange myrer, der lever på engene.

En gave der gør en forskel

Når du støtter årets juleindsamling til fordel for Skovsgaard, får du et flot digitalt grønspættebevis.

Du kan sende beviset digitalt eller printe det ud og give i julegave, adventsgave, mandelgave eller værtsgave.

Du får beviset straks efter, at vi har modtaget dit bidrag.

Tidligere hjalp danskerne disse projekter

Kirkeuglerne fik føde

Hundredevis af danskere gav kirkeuglerne hjælp i julen 2022. Her samlede vi ind til bl.a. livsvigtig fodring af de små ugler samt forskning i uglernes færden og vilkår.

Kirkeuglen er stærkt truet, og der er ganske få ynglepar tilbage herhjemme.

På sporet af hasselmusen

I julen 2021 satte bidrag fase 1 af Projekt Hasselmus i gang. Hasselmusen eftersøges nu på specifikke lokaliteter i Jylland med brug af bl.a. vildtkameraer. Vi leder der, hvor der tidligere er registreret hasselmus samt steder, hvor forskerne har grund til at tro, at de befinder sig.

Små mårdyr fik et nyt hjem

Små mårdyr fik julehjælp i 2020, da vi samlede ind til et kæmpe stendige i Vejen, som mårdyrene kan bo i.

Alle de små mårdyr i Danmark, såsom skovmår, ilder og brud, er kategoriseret som enten truede eller sårbare. De mangler varieret natur med masser af gemmesteder. Det fik de med danskernes hjælp mere af i Vejen.