Denne hjemmeside er en indsamlingshjemmeside til fordel for Danmarks Naturfredningsforening, CVR nummer 60804214

Disse vilkår og betingelser gælder for enhver brug af https://indsamling.dn.dk/ af enhver indsamler, bruger eller bidragsyders brug af siden (se venligst definitioner herunder).

Ved at besøge eller bruge denne hjemmeside accepteres den seneste version af disse vilkår og betingelser. Vi opdaterer løbende disse vilkår og betingelser, så tjek venligst disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum for at holde dig opdateret.

Enhver enkeltperson, som handler på vegne af en virksomhed eller organisation, garanterer ved sit besøg eller brug af siden, at denne enkeltperson har den relevante bemyndigelse til at acceptere vilkårene på vegne af virksomheden eller organisationen.

1. Definitioner

Udtrykkene, der benyttes i dette dokument, skal forstås som følger:

 • "os", "vi" henviser til Danmarks Naturfredningsforening
 • “hjemmesiden", "siden" eller vores "serviceydelser" henviser til hjemmesiden https://indsamling.dn.dk/ og alle andre hjemmesider, vi ejer eller driver, der indeholder et link til disse vilkår og betingelser.
 • "indsamler" henviser til en person eller virksomhed, der opretter en side med det formål at indsamle penge til Danmarks Naturfredningsforening.
 • "bidragsyder" henviser til en person eller virksomhed, der giver en pengegave til Danmarks Naturfredningsforening gennem en indsamlingsside.
 • "bruger", "du" og "dig" henviser til enhver person, der besøger hjemmesiden eller benytter de tilhørende serviceydelser

2. Beskrivelse af aktiviteter samt leverede serviceydelser

Oprettelse af indsamlingsside:

Alle kan blive indsamlere ved at oprette en indsamlingsside. Når du har valgt et projekt, laver du din egen personlige indsamlingsside med tekst, billede/video, et mål for hvor meget du vil indsamle, samt en dato for hvornår indsamlingen slutter. Når du er klar, deler du indsamlingssiden med andre, så de kan støtte din indsamlingsside med gaver til det projekt, du har valgt. Du kan til enhver tid ændre tekst, billede/video, mål og slutdato på din indsamlingsside.

Bidrag:

Når du giver et bidrag til en indsamlingsside, vil dit bidrag blive sendt direkte til os og øremærket til det projekt, indsamleren har valgt, og som er vist på indsamlingssiden.

Den e-mail, du modtager, efter du har givet et bidrag, skal betragtes som en bekræftelse af bidraget. Du kan desuden anmode om en kvittering, efter at du har givet dit bidrag. For at anmode om en kvittering, skal du skrive til uk@dn.dk

3. Brugerens materiale

3.1 Alle meddelelser eller materiale, som du sender til os gennem denne side, uanset om det er via e-mail eller andre medier og uanset årsag, vil ikke blive behandlet som fortroligt og beskyttet. Mens du bevarer alle rettigheder til sådanne meddelelser eller materiale, giver du os ikke-eksklusiv, fuldt betalt, varig samt verdensomspændende ret til at kopiere, distribuere, vise, realisere, offentliggøre, oversætte, tilpasse, ændre og på anden måde bruge denne type materiale til ethvert formål uanset i hvilken form eller medie (kendt eller endnu ikke kendt), det bliver brugt.

Vær venlig ikke at sende fortrolige eller beskyttede oplysninger til os, medmindre vi gensidigt har aftalt andet på skrift.

Du repræsenterer og indestår desuden for at:

 • Du ejer de materialer og de oplysninger, du har udgivet via hjemmesiden og serviceydelserne, eller at du på anden måde har ret til at udstede den tilladelse, der er beskrevet i dette afsnit.
 • Udgivelsen af dine materialer samt oplysninger på eller via hjemmesiden og serviceydelserne ikke overtræder retten til privatliv, regler om offentliggørelse, copyrights, kontraktrettigheder, ideelle rettigheder, immaterielle rettigheder eller enhver anden rettighed, en person måtte have. Du indvilliger i at betale alle royalties, afgifter samt ethvert andet beløb, der måtte være skyldigt til enhver person som følge af et indhold, du har sendt til eller lagt ud på siden.

Hvis du mener, at du er blevet udsat for indhold, som du finder krænkende eller stødende, kan du kontakte os på uk@dn.dk og underrette os om det indhold, du finder stødende.

4. Varemærke og copyright

Navnet Danmarks Naturfredningsforening og tilhørende logo er ejet af Danmarks Naturfredningsforening og må ikke benyttes af andre uden samtykke fra Danmarks Naturfredningsforening.

Alt indhold på https://indsamling.dn.dk/ er ejet af Danmarks Naturfredningsforening og må ikke benyttes eller kopieres af andre uden samtykke fra Danmarks Naturfredningsforening. Du kan dog kopiere tekst til din egen private brug.

5. Overtrædelse af copyright

5.1 Vi respekterer andres immaterielle ejendom, og vi beder dig gøre det samme. Hvis du eller en anden bruger mener, at din eller deres copyright, varemærke eller andre immaterielle rettigheder er blevet krænket af et indlæg på denne hjemmeside, skal du eller den bruger meddele det til os.

5.2 For at være effektiv skal en meddelelse indeholde:

 • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der har bemyndigelse til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der angiveligt er blevet krænket;
 • Identifikation af det arbejde, der er beskyttet af copyright, som skulle være blevet krænket;
 • Oplysninger, der gør det muligt for os at kontakte den klagende part, såsom en e-mail, adresse eller telefonnummer, hvor den klagende part kan kontaktes;
 • Identifikation af det materiale, der skulle være blevet krænket, og som skal fjernes;
 • En erklæring på, at den klagende part i god tro mener, at måden det pågældende materiale bruges, ikke er godkendt af copyright-indehaveren eller lovgivningen;
 • En erklæring på, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte samt afgivet på tro og love, at den klagende part har bemyndigelse til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der angiveligt er blevet krænket.

Send meddelelsen til uk@dn.dk

5.3 Som bruger af hjemmesiden, bekræfter du og er enig i, at ved modtagelse af en meddelelse om en krænkelse af copyright kan vi øjeblikkeligt fjerne de identificerede materialer fra vores hjemmeside uden erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart.

6. Forbudte aktiviteter

6.1 Du indvilliger i at handle ansvarligt og lovligt, når du bruger hjemmesiden. Du skal overholde alle relevante love, forordninger og regler. Du må ikke benytte serviceydelserne til nogen ulovlige formål, til at begå nogen lovovertrædelser eller forbrydelser i henhold til lovgivningen i nogen af de retsområder, der opnås adgang til via hjemmesiden, eller på en måde der forventeligt kan skade nogen anden person.

6.2 Du indvilliger i ikke at bruge serviceydelserne og hjemmesiden til følgende:

 • Udgive indhold, der indeholder vold eller kan være stødende, eller der indeholder link til nogen former for ponografisk materiale;
 • Udgive eller reklamere for oplysninger, som du ved er falske eller misvisende, eller som fremmer illegale aktiviteter eller voldelig, truende, sjofel, ærekrænkende eller injurierende adfærd;
 • Udgive indhold, der fremmer racisme, fordomme, had eller på nogen måde forvolder skade på eller er krænkende for en hvilken som helst gruppe eller enkeltindivid;
 • Efterligne nogen person eller virksomhed;
 • Benytte serviceydelserne til noget illegalt formål, kriminel eller skadevoldende handling, herunder, men ikke begrænset til: børnepornografi, bedrageri, ulovlig handel med sjofle materialer, chikane, forfølgelse, afsendelse af uønsket post og chatbeskeder, afsendelse af virus eller andre skadelige filer, krænkelse af copyright, krænkelse af patent eller tyveri af forretningshemmeligheder;
 • Uploade, vise på hjemmesiden eller i forbindelse med hjemmesiden bruge nogen materialer, der på nogen måde krænker copyright, andre immaterielle rettigheder eller tredjeparts ejendomsret, eller der på anden måde måtte gøre os forpligtet til at betale erstatning til nogen tredjepart.
 • Uploade, udgive, e-maile, overføre eller på anden måde tilgængeliggøre uopfordret eller uautoriseret annoncering, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve eller nogen anden form for anmodning;
 • Afholde lotterier eller andre spilleaktiviteter;

Vi forbeholder os ret til at undersøge og anlægge sag mod enhver, der efter vores mening overtræder denne bestemmelse, herunder, men ikke begrænset til: anmeldelse til de relevante retshåndhævende myndigheder.

6.3 Børn: Denne hjemmeside er tiltænkt almene brugere af internet og er ikke målrettet børn på nogen måde. Børn under 13 år er forbudt brugen af denne hjemmeside.

7. Sikkerhed og adgangskode

7.1 Adgangskode
Du alene er ansvarlig for at holde din adgangskode og konto fortrolig, samt for enhver udtalelse, handling eller undladelse, der foretages ved brug af din adgangskode og din konto, inklusive alle sendte mails og alle omkostninger pådraget herved.

Du skal derfor sørge for, at ingen andre får adgang til din adgangskode og din konto. Vores personale vil aldrig spørge dig om din adgangskode.

7.2 Sikkerhed ved donation

Kreditkortoplysninger håndteres af vores betalingsudbydere. Vores løsning overholder PCI niveau 2 standarderne, og al kommunikation vedrørende penge og kortoplysninger er krypterede.

8. Tilbagebetalingspolitik

Alle donationer er endelige, medmindre ekstraordinære omstændigheder er bevist. Det kan være falsk brug af dit kredit-eller hævekort eller tilsvarende kort. Hvis dit betalingskort er blevet misbrugt, så kontakt os på uk@dn.dk.

9. Erstatningsansvar

9.1 Det er ikke vores ansvar at bekræfte sandheden af de oplysninger, der er givet af indsamlere, bidragsydere eller enhver anden bruger af hjemmesiden.

9.2 Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen oplysninger, bekræftelse eller udtalelse på hjemmesiden af indsamlere, bidragsydere eller andre brugere.

10. Generelle bestemmelser

10.1 Delvis ugyldighed

Enhver bestemmelse eller underbestemmelse i disse vilkår og betingelser, der er ugyldig eller er umulig at håndhæve, skal ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af nogen anden bestemmelse eller underbestemmelse af disse vilkår og betingelser, der skal bevare deres fulde effekt.

10.2 Lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret

10.3 Værneting

Hvis en tvist opstår på baggrund af disse vilkår og betingelser, vil den relevante danske domstol være eneste kompetente myndighed til at afgøre sagen.

10.4 Ændring af vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående meddelelse til dig. Alle ændringer vil træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Du bekræfter og er enig i, at det er dit ansvar jævnligt at gennemse denne hjemmeside og disse vilkår og betingelser for at være opmærksom på enhver ændring. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer vil være din bekræftelse af de ændrede vilkår og betingelser, samt af, at du indvilliger i at overholde og være bundet til de opdaterede vilkår og betingelser.

10.5 Opsigelse og deaktivering

Du er enig i, at vi med eller uden grund og/eller forudgående meddelelse kan opsige din konto samt lukke din adgang til hjemmesiden.

Uden at begrænse det ovenstående, vil følgende føre til vores opsigelse af din brug af hjemmesiden:

 • Overtrædelse eller misbrug af disse vilkår og betingelser
 • Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller offentlig myndigheder;
 • En anmodning fra dig;
 • Lange perioder uden aktivitet;

Du indvilliger desuden i, at alle opsigelser sker efter vores skøn, og at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for opsigelsen af din konto eller din adgang til hjemmesiden. Opsigelsen af din konto vil medføre deaktivering af alle indsamlingssider, der er forbundet med kontoen. Hvis årsagerne til, at vi opsagde din konto, bliver løst, kan kontoen og alle indsamlingssider forbundet hermed genaktiveres.

En indsamler har også ret til til enhver tid at deaktivere sin indsamlingsside. Selvom en konto eventuelt kun er tilknyttet inaktive indsamlingssider, kan kontoen stadig være åben.

Object reference not set to an instance of an object.