I 2020 og de første måneder af 2021 blev der fundet rester af sprøjtegift i over halvdelen af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. Aldrig før har der været så mange prøver med giftrester.

Og i mere end hver tiende af dem var grænseværdien overskredet - dvs. at koncentrationen af gift i drikkevandet ganske enkelt er alt for høj ift. det tilladte niveau, der ellers skal beskytte vores sundhed og miljøet.

Støt vores arbejde med et valgfrit beløb og hjælp os med at stoppe forureningen af vores dyrebare drikkevand.

Tak for støtten til rent drikkevand

  • I Danmarks Naturfredningsforening er det rene drikkevand en mærkesag for os.
  • Vi har allerede opnået en beskyttelse af de områder, der ligger ved selve vandboringen fra 2022.
  • Men vi mangler stadig at få beskyttet grundvandet der, hvor det dannes og er sårbart.
  • For høje koncentrationer af sprøjtegift i drikkevandet er årsag til, at 250 vandboringer rundt om i landet i løbet af 2018 blev lukket eller sat i alternativ drift.
  • Der er meget tilbage at kæmpe for, hvis vi skal sikre rent drikkevand til vores børn, børnebørn og alle dem, der kommer efter.