Der findes grunde over hele Danmark, som er forurenet af skadelige kemikalier fra industri, affald og tankanlæg. Det er fx kemikalier som bly fra benzin, der forurener i byer og langs veje eller zink fra brugsprodukter som maling, papir, gummi og batterier.

De seneste tre år er der kun iværksat 570 oprydninger af forurenet jord. Med den hastighed vil det tage mindst 50 år før de mest forurenede grunde, som truer vores sundhed, vores grundvand og overfladevand, er ryddet op.

Jordforurening påvirker grundvandet

En jordforurening stopper ikke ved jorden. Den bliver ikke bare liggende, hvor den er, men spreder sig langsomt i naturen.

Når det regner bliver mange forureninger opløst, og de kan derfor sive med regnvandet ned gennem jorden og forurene grundvandet. Og når grundvandet først er forurenet, kan vi ikke længere bruge det til drikkevand.

Det er farligt for mennesker

Jordforurening er ikke kun farlig for naturen, men er også for os mennesker. Hvis vi bor, arbejder eller opholder os på forurenet jord, kan vi blive syge af det. Og det er uanset, hvor meget vi passer på.

Hvis vi dyrker grønsager på forurenet jord, kan grønsagerne indeholde giftstoffer, og hvis vi bygger huse på det, kan jorden afgive giftige dampe til indeklimaet.

Men det værste er nok, hvis vores små børn er ude og lege, og de kommer til at spise jord med tungmetaller og andre giftstoffer.

Skatteborgerne betaler for oprydningen

Det er regionerne, der kortlægger forurenede grunde. Men hvis der ikke er en forurener, som regionen kan sende regningen til, er det også regionen, der rydder op og betaler.

Sådan er det i de fleste tilfælde, fordi de fleste jordforureninger er så gamle, at det ikke er juridisk muligt at få forurener til at betale.

Det betyder desværre, at det vil tage rigtig mange år, at få renset de forurenede grunde op. Det er et problem både for naturen, og for de familier der i dag bor på grundende.


Hvad gør vi?

Jordforureningerne skal ryddes op, inden de spredes og påvirker mennesker og miljø.

DN mener

  • Vi skal udfase sprøjtegift på befæstede arealer, offentlige arealer og fritidsanlæg.
  • Vi skal skærpe reguleringen og forbyde salg af miljøbelastende sprøjtegifte til private.
  • Vi skal forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand.
  • Vi skal øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet.
  • Vi skal forbyde forbyde al brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Hvad kan du gøre?

Drop sprøjtegiften i din have. Så passer du godt på naturen, grundvandet og dig selv.

Tilmeld dig 'Slip haven fri!'. Så forpligter du dig til at holde din have giftfri og lade mindst 20% af din have være vild til gavn for biodiversiteten.

Bliv medlem og støt os i kampen for et sprøjtefrit Danmark