Der var engang, hvor det danske landskab var fyldt med søer. Små oaser fulde af liv.

Men i løbet af de sidste hundrede år er især de mindre søer og vandhuller enten forsvundet eller blevet tørlagt til fordel for landbrug.

Søer er vigtige for udbredelse af et mangfoldigt dyre- og planteliv, og vi mener derfor, at vi skal genindføre flere søer i landskabet – både de store og de små.

Brug af fosfor og gødning går ud over søerne

Den helt store synder er landmanden, som hvert år kører store mængder fosfor og gødning fra husdyr ud på sine marker. Den overskydende fosfor og gødning, som ikke bliver optaget af afgrøderne, siver nemlig ned i jorden og ender ude i de nærliggende søerne og vandløb.

Det er et problem, for gødningen og fosforen fra markerne trækkes ned i vandet og samles på bunden af søerne, hvilket påvirker bundplantevæksten.

Det betyder blandt andet, at når det blæser, hvirvler det op fra bunden og gør vandet uklart. Når vandet er uklart, kan lyset ikke trænge ned til planterne på bunden af søen – og det kan i værste tilfælde slå søen ihjel.

Søerne dør langsomt af kvælning

Ind fra højre er en anden stille dræber dukket op. Det er den fritsvævende alge. Algen gror af fosforen i vandet, og den stopper solens stråler fra at trænge ned i vandet.

Men i de rigtig dybe søer vil fosforen og gødningen slet ikke hvirvle op, men blive liggende på bunden og rådne. Det bruger langsomt ilten i bundvandet op. Og når alt ilten er opbrugt, dør alt dyrelivet i søen.


Hvad gør vi?

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte søerne, dyrene og planterne, som lever i dem.

Det gør vi blandt andet ved at følge med i relevante debatter, kommentere på nye lovforslag og indgive klager over miljøgodkendelser til industrien, hvor vi miljøfarlige stoffer er involveret.

Vi arbejde også på andre miljøområder, som indirekte påvirket søerne. Vi arbejder for eksempelvis for mere økologisk produktion i landbruget, hvilket fjerner havpåvirkninger fra pesticider og mindsker udledningen af fosfor og kvælstof.

DN mener

  • der bør være flere og bedre søer.
  • den naturlige variation og artsrigdom bør genoprettes blandt danske søer.
  • det fulde potentiale for variation i danske søtyper skal udnyttes.
  • der skal flere søer tilbage i landskabet – både de små og de store, der engang blev inddraget til landbrug.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35

Hvad kan du gøre?