6. oktober 2020 19:00
Grønnegades Kaserne Lokale 117 Grønnegade 10 4700 Næstved
Årsmødet indledes med foredraget "Det store Svigt - Foredrag om hundrede års naturfredning i Danmark" af forfatteren Kjeld Hansen. Efter en pause holdes den formelle del af årsmødet.

6. oktober 2020 19:00 - 21:30

Kjeld Hansen fortæller om sin gennemgang af samtlige naturfredninger, og om hvordan mange penge er spildt på nytteløse fredninger der i nogle tilfælde har gjort det værre for naturen. Han konkluderer, at staten har spillet fallit som naturforvalter og at det ikke er gået værre fordi private fonde og EU har påtaget sig ansvaret for naturen.

Efter en pause gennemføres det ordinære årsmøde for DN Næstved med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning i punkt 4 skal fremsættes og begrundes skriftligt til afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i DN Næstved

Henriette Nielsen, Kirsten Lodal Askekilde, Steen Knarberg, Henriette Gaborit, Merete Løvstad, John Bang Jørgensen, Rasmus Jensen, Rune Larsen (næstformand) og Erica Heyckendorff (formand).

DN Næstved
  • Tilmelding

    På grund af corana-situationen er der tilmelding på mail: mr@larsen.dk. Tilmelding efter først til mølle og i henhold til de på dagen gældende corona-restriktioner