28. april 2021 19:00
Parkeringspladsen ved Capri, Dyrehaven, Skanderborg
Årsmøde - formanden har ordet Foto: ls-j
Det årsmøde som DN-Skanderborg pga. corona måtte aflyse november 2020 afholder vi nu onsdag den 28. april. Dagsordenen iflg. vedtægterne.
Kom og deltag i mødet. Alle er velkommen; men kun medlemmer i DN-Skanderborg har stemmeret.

28. april 2021 19:00 - 21:00

Kom og vær med i samtalen om DN-Skanderborg og om naturen i Skanderborg kommune, og fortæl gerne hvad du synes DN-Skanderborg skal arbejde mere med. Dagsordenen jvf. vedtægterne:
1 Valg af dirigent (og referent)
2 Bestyrelsens årsberetning
3 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4 Forslag fra medlemmerne
5 Eventuelt
Vedr. stk. 4 er forslag velkomne. Ønsker man et forslag sat til afstemning, skal det fremsendes skriftligt og begrundes. Det skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet. Send forslaget til mail Skanderborg@dn.dk

Der vil være en forfriskning i form af en øl eller vand.

Desuden er der sprit til alle .. hænder.

Efter mødet går vi en tur i bøgeskoven, der sikkert vil være under udspring – og måske kommer vi forbi Festivalens nye store scene!

DN Skanderborg
  • Tilmelding

    Af hensyn til evt. fortsatte corona restriktioner er tilmelding nødvendig. Tilmelding enten på mail: ls-j@dadlnet.dk eller via sms til 3072 2582, med angivelse af navn, mobil nr og mailadresse for alle der tilmeldes.