31. oktober 2021 11:00
Vi mødes på P-plads på sydsiden af Stenholtsvej. Husk frokost, kikkert og solidt fodtøj.
Foto: Niels Christian Laursen
Vær med på fugletur i et smukt og varieret landskab.

31. oktober 2021 11:00 - 14:00

Sydenden af Esrum Sø ved Møllekrogen er kendt som
en fin fuglelokalitet. Arne Kristensen er vores kyndige
turleder i det spændende naturområde med gamle tørvegrave.

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig