9. oktober 2022 09:00
3400 Hillerød, Gadevangsvej 109B
Vi mødes ved Strødam- laboratoriet, Gadevangsvej 109B, her er der parkeringsmuligheder i en lille fold, men der er ikke mange P-pladser. Der er ligeledes P mulighed ved kirken i Gadevang samt Forsamlingshuset.
Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød inviterer på en tur til Strødam-reservatet søndag den 9. oktober. Reservatet består af en varieret natur med enge, søer, moser og gammel løvskov, hvoraf noget har ligget urørt hen i mere end 175 år. Turen er kun for medlemmer af DN.

9. oktober 2022 09:00 - 11:00

Strødam-reservatet, der ejes af Jarlfonden, er lukket for offentligheden både af hensyn til dyrelivet og af hensyn til den forskning, der foregår, men mange borgere i Hillerødområdet er erfaringsmæssigt interesseret i reservatet.
Strødam-reservatet, som ligger i den sydvestlige del af Grib Skov, lige vest for Gadevang, har et rigt dyreliv blandt andet på grund af de mange hule og døende træer, der i normal skovdrift ville være blevet fældet. Ud over fuglelivet vil der på turen også blive lejlighed til at høre om andre dyr, planter og svampe, og om den forskning der foregår i reservatet. Turen bliver guidet af Torben Dabelsteen Prof emeritus, Ph.d. & Dr. Scient. Biol. Inst., KU.
Stierne i reseratet kræver godt fodtøj og er ikke farbare for barne- eller klapvogne. Hunde må ikke medtages på grund af dyrelivet.

DN Hillerød
  • Tilmelding

    Turen er desværre fuldt booket, men du kan komme på venteliste, ved at sende en sms til Michael Liesk på tlf.: 2889 5923.