13. august 2022 10:00
3480 Fredensborg, Nødebovej 77A
Dronningens Bøge ved bredden af Esrum sø
Esrum sø Foto: havogkajak.dk
Vi undersøger miljø og dyreliv på dybt og lavt vand i Esrum Sø

13. august 2022 10:00 - 13:00

Vi mødes ved Dronningens Bøge ved bredden af Esrum Sø, inde i skoven, så der bliver en gåtur på 1 km. Derefter udstyres deltagerne med redningsveste og vi går i turbåden, som er en stor gummibåd med fast bund og vi sejler ud på ca. 20 m vand i den centrale del af søen. Her måler vi sigtedybden, samt temperaturen, iltindhold og ledningsevne ned gennem vandsøjlen. Og vi indsamler en planktonprøve og en bundprøve fra 20 m vand. Derefter sejler vi til lavere vand og gentager målingerne og samler bunddyr. Mod afslutningen udstyres deltagerne med waders og samler bredzonedyr op langs bredden. Inde på land bestemmes dyrene og planktonnet studeres i mikroskop. Vi slutter af med en konklusion på målinger og søens miljøtilstand.

Nødebovej 77, Fredensborg 3480

DN Gribskov
  • Tilmelding

    Tilmelding nødvendig til Jens Prom: Mail: jens.prom@gmail.com eller sms: 29 45 88 61, senest onsdag d. 10/8, kl. 12, med angivelse af antal og vægte på deltagerne