29. august 2022 18:00
3520 Farum, Sommervej 20
(P-mulighed på anlægget – men hvis du ikke har for langt, så opfordres du til at komme på cykel)
Furesøen ved Høje Klint
DN Furesø og NOVAFOS indbyder til en rundtur på Stavnsholt Renseanlæg.

Kom og se nærmere på et af Danmarks bedste renseanlæg !

29. august 2022 18:00 - 20:00

Vidste du fx
- at Stavnsholt renseanlæg udleder hele 1.6 mio. m3 renset spildevand til Furesøen ?
- at rensningen af spildevandet er super effektiv, hvilket minimerer risikoen for opblomstring i Furesøen af planktonalger, som giver grumset søvand?
- at Stavnsholt renseanlæg kun udleder ca. halv så meget fosfat, som udledes fra regnvandsudløb og kloakoverløb til Farum Sø og Furesø?
- at Furesøen i mange år har fået ”kunstigt åndedræt ”med iltslanger lagt ud på søbunden?

Kom og se og få forklaret de forskellige trin i rensningen af spildevandet. Vi skal også se anlægget, som giver søen ”kunstigt åndedræt”.


Program:
- Vi starter indenfor med en sandwich og en vand (sponseret af NOVAFOS).
- Velkomst v. Carsten Juel (DN Furesø)
- Indledende oversigt over det vi skal se v. Jane B. Madsen (spildevandschef i NOVAFOS)
- Rundtur på anlægget med guide, hvor de forskellige rensetrin gennemgås, og hvor du kan få svar på dine spørgsmål

Sommervej 20, Farum 3520

DN Furesø
  • Tilmelding

    Tilmelding nødvendig, men rundturen er gratis for deltagerne. Tilmeld dig til Annette Kolte (Novafos) senest den15. august med en mail til novafos@novafos.dk og skriv i emnefeltet ”Åbent hus Stavnsholt renseanlæg – Annette Kolte”.
Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område