30. april 2023 13:00
4700 Næstved, Karrebækvej 631
Mødested: Vi mødes ved indgangen til Saltø Skov på modsatte side af vejen ved Isgrillhytten ved rastepladsen Borgnakke på Karrebækvej mellem Næstved og Karrebæksminde.
Aurora i Mælkebøtte Foto: Kurt Ramskov Laursen
Skovbunden er rig på blomster ved løvspring og de første sommerfugle og andre insekter flyver, hvis det er solskin.

30. april 2023 13:00 - 16:00

Turen foregår i Saltø Skov, som er en varieret blandingsskov både med partier af nåletræer og løvtræer, og en del lysninger. Der forventes arter som viol, anemone, stor fladstjerne og kodriver. Turen er på ca. 5 km og tager lidt over 2 timer.
Det afsluttes - for de der har lyst - med en rundtur i Borgnakke Skov, der domineres af en søjlehal af gamle bøgetræer. Skoven har en del gravhøje og en bestand af blå anemone.

Ud over planterne vil der der være fokus på sommerfugle og andre insekter.

Turen vil foregå på skovvejene, så kondisko eller tilsvarende er fint som fodtøj.

Tilmelding er ikke nødvendigt. I tilfælde af udbredt regn kan turen blive aflyst, hvilket vil fremgå af siden her.

Turguide er Kurt Ramskov Laursen.

Alle er velkommen til at deltage!

DN Næstved
  • Tilmelding ikke nødvendig