11. september 2024 18:30
5000 Blommenslyst, Hesbjerg Skovvej 101
Mødested: Fra Odense kører du ud af Middelfartvej til Blommenslyst. Her drejer du til venstre ad Ravnebjerggyden til Ravnebjerg, hvor du drejer til højre ad Bøllemosegyden. Efter ca. 2,5 km drejer du til venstre ad Hesbjerg Skovvej og kører ca. 400 m frem, hvor Øghavehusvej munder ud. Du er fremme og ser et DN banner.
Engperlemor sommerfugl Foto: Carsten Hansen
Vi vil vandre 3- 4 km rundt i skoven, og se og høre om planer for naturgenopretning og - forvaltning.
Fuglelivet i skoven vil indgå, ligesom vi også håber på aftale med skov- og trækyndig, der kan fortælle om træerne i skoven

11. september 2024 18:30 - 21:00

Hesbjerg skov blev i 2022 erhvervet af Den Danske Naturfond. Endvidere er skoven under fredning. Læs en længere beskrivelse af fredningen på hjemmesiden: https://odense.dn.dk/naturen-i-odense/naturomraader-i-odense/hesbjergkilen/
Der fortælles også om fredningen af skoven, samt om små og store naturoplevelser, vi møder under vores tur.

Turledere: Jørgen Broe og Kurt Due Johansen (tlf. 23 68 86 92).

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig