11. juni 2023 10:00
4700 Næstved, Skyttemarksvej 200
Mødested: P-pladsen ved Kalby Ris over for Næstved Hjemmeværnsgård for enden af Skyttemarksvej (kør igennem rundkørslen på Ring Øst, hvis du kommer fra byen).
Gærdekartebolle, Næstved Øvelsesplads 21.07.2017 Foto: Kurt Ramskov Laursen
Kom med på en rundtur på øvelsespladsen og hør om hvordan området på 70 år er blevet forvandlet fra landbrugsjord til at overdrev med god naturtilstand.
NB: Det er bekræftet, at der ikke er militærøvelser på datoen.

11. juni 2023 10:00 - 13:30

Ved militærets øvelsesaktiviteter med bl.a. bæltekøretøjer og i det senere år afgræsning med heste og kvæg er der skabt et artsrigt overdrev. Området har ikke været sprøjtet eller gødet i perioden, men dog drænet. Det har desuden et større antal vandhuller og småsøer, samt spredt bevoksning af buske. Området er netop blevet fredet (sovende), som skal beskytte naturen i området i tilfælde af, at militæret forlader det.

På turen startes med at kigge på kampvogne ved P-pladsen og derfra går den på omkring 5 km og vil bringe os forbi de forskellige naturtyper og man vil få illustreret effekten af militærøvelserne og afgræsningen. Ligeledes vil der være rig mulighed for at se plante- og dyreliv.

Turleder er Jan Vang-Ahlgren, der i mere end 10 år havde en del af sit arbejde i området og er et engageret naturmenneske.

Det anbefales at møde op i vandrestøvler eller gummistøvler, da terrænet mange steder er ujævn. Medbring en madpakke og vand. Alle er velkomne og deltagelse er gratis.

DN Næstved
  • Tilmelding ikke nødvendig