16. november 2023 19:00
5000 Odense C, Kottesgade 2
Mødested: Fyns HF-kursus
VIVA grunden Foto: Henning Leth
Program
Kl.19.00 Foredrag: Biodiversitet i Byen
kl. 20:15 Stræk-ben-pause
Kl. 20.30 Årsmøde/Generalforsamling
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. valg til bestyrelsen og suppleanter
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

16. november 2023 19:00 - 22:00

Landskabsarkitekt Susanne Grunkin fra Arkitema holder foredrag om bynaturens betydning for Biodiversiteten, Borgerne og Byen.
Susanne vil fortælle om de mange værdier og effekter naturen har for vores hverdagsliv, og desuden på Arkitemas arbejde med det grønne og det blå i byerne - i forskellige skalaer. Endelig vil hun give indblik i organisationen Green Cities arbejde med at gøre byer grønnere. Vi håber, at det vil give inspiration til, hvordan vi fremover kan arbejde for mere biodiversitet i Odense og omegn.

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig