12. maj 2024 13:00
4700 Næstved, Karrebækvej 631
Mødested: Vi mødes ved indgangen til Saltø Skov på modsatte side af vejen ved Isgrillhytten ved rastepladsen Borgnakke på Karrebækvej mellem Næstved og Karrebæksminde.
Aurora i krybende læbeløs 19.05.2023 Foto: Kurt Ramskov Laursen
På turen kigger på den farverige blomsterflora i skovbunden. Hvis der er solskin vil der også være mulighed for at se forårets sommerfugle som skovrandøje, aurora, citronsommerfugl m.fl.

12. maj 2024 13:00 - 16:00

Turen foregår i Saltø Skov, som er en varieret blandingsskov både med partier af nåletræer og løvtræer, og en del lysninger. Der forventes arter som viol, stor fladstjerne, fladkravet kodriver, almindelig lungeurt m.fl. Turen er på ca. 5 km og tager lidt over 2 timer.
Hvis tiden tillader det, afsluttes med en rundtur i Borgnakke Skov, der domineres af en søjlehal af gamle bøgetræer. Skoven har en del gravhøje og en bestand af blå anemone.

Hvis solen skinner vil der ud over planterne især være fokus på sommerfuglene.

Turen vil foregå på skovvejene, så kondisko eller tilsvarende er fint som fodtøj.

Tilmelding er ikke nødvendigt. I tilfælde af udbredt regn kan turen blive aflyst, hvilket vil fremgå af siden her.

Turguide er Kurt Ramskov Laursen, ekspert i sommerfugle og forfatter til den nylig udkomne "Syv sommerfugleture - en begynderguide til danske sommerfugle", se https://pletvinge.dk/syvsommerfugleture

Alle er velkommen til at deltage! Man møder bare op. Medbring ikke hund.

DN Næstved
  • Tilmelding ikke nødvendig