16. marts 2024 09:30
3400 Hillerød, Solrødgårds Alle 1
Dyr i vores åer Foto: Michael Liesk
Lørdag den 16. marts tager vi forskud på vandets dag med en rundvisning på Hillerød Renseanlæg og Klimapark.
Vi mødes kl. 9.30 til morgenbrød og kaffe på Solrødgård – Klima og Miljø Center, Solrødgårds Alle 1.

16. marts 2024 09:30 - 13:00

Efter kaffen vil Biolog Marianne Juhl, Formidlings- og Udviklingskonsulent vise os rundt på renseanlægget og i klimaparken.

Ulrik Ravnborg fra Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød vil fortælle om foreningens arbejde for et renere vandmiljø og ikke mindst hvordan fremtiden tegner sig for Arresø, separat kloakering og lokale LAR- løsninger.

I klimaparken vil Kaj Larsen fra Dansk Sportsfiskerforbund i Hillerød fortæller om livet i vores åer og om de mange projekter, der gennemføres for at sikre livet i disse. Kaj medbringer akvarier, hvor vi kan se det spændende liv, der findes i vandet og måske også en lille ørred eller to. Så man kan roligt tage sin børn eller børnebørn med.

Vi forventer at slutte senest kl. 13.

Af hensyn til traktement vil der være tilmelding på mfh.liesk@gmail.com eller SMS til 2889 5923
Max. 30 deltagere efter først til mølle – princippet.

DN Hillerød