14. april 2024 10:00
Vi mødes på parkeringspladsen ved Teglgårdssøen
Affaldsindsamling Foto: Michael Liesk
Der er meget affald, som venter på at blive samlet op. Danmark er det land, som producerer mest affald i Europa og noget af det havner desværre i naturen og på veje og stræder.

14. april 2024 10:00 - 12:00

Danmarks Naturfredningsforening Hillerød deltager i den store årlige landsindsamling for affald og vi mødes som tidligere kl.10.00 ved Teglgårdssøen. Vi samler affald rundt om søen og i Præstevang i et par timer og slutter af med kaffe og juice til børnene. Hvis du hellere vil finde en indsamling tættere på hvor du bor, kan du finde en på https://www.affaldsindsamlingen.dk .
I lighed med tidligere år opstiller og afhenter Hillerød Forsyning containere til det indsamlede affald. Kommunen stiller også "affaldshapsere" og gule veste til rådighed og lokalafdelingen medbringer materiale og affaldssække fra DN.
Tilmelding er ikke nødvendig.

DN Hillerød
  • Tilmelding ikke nødvendig