31. august 2024 21:00
Vi mødes på P-pladsen ved Skytteholmen ved Hald Søs nordende
Damflagermus Foto: Ann Dithmer
I aftenens skumring går vi på safari langs bredden af Hald Sø med detektorer efter flagermusene. Et stort søspejl med en artsrig insektfauna er en god fourageringslokalitet for vandflagermus og den meget sjældne damflagermus. De store, gamle træer er desuden hjemsted for dværg- og troldflagermus.

31. august 2024 21:00 - 22:30

Flagermus flyver om natten og navigerer ved hjælp af ultralyde, som de sender ud og vender tilbage som ekkoer til flagermusenes store ører. Ultralyde som ikke er hørbare for det menneskelige øre, men som vi kan høre i en flagermusdetektor.
I slutningen af august er der mange flagermus på vingerne. Ungerne er flyveklare, og voksne og unger ”sværmer” hver aften og nat for at søge føde og komme i huld til vinteren. Vi ”fanger” flagermusene med detektor og hører om deres sælsomme liv. Varighed ca. 1½ time.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen. Flagermus er små lette dyr og insekterne endnu mindre, så blæst og regn er indevejr for flagermus.

DN Viborg
  • Tilmelding

    Tilmelding på email: anndithmer@yahoo.dk med angivelse af antal personer og deres alder. Max 25 deltager pr aften