16. juni 2024 14:00
4700 Næstved, Vordingborg Landevej 29
Mødested: På P-pladsen ved Grønhøj-kiosken 1 km syd for Vester Egesborg på Vordingborg Landevej.
Tjærenellike på Stejlebanke, 16.06.2023 Foto: Kurt Ramskov Laursen
Denne tur på "De Vilde Blomsters Dag" er en introduktion til de vilde planter på Stejlebanke som har en varieret vegetation fra den tørre sandede bakketop til de fugtige strandenge og kær ud til Dybsø Fjord.

16. juni 2024 14:00 - 16:30

Målgruppen er folk uden særlig forhåndskendskab til vilde planter og formålet er at give et indblik i typiske arter for tre forskellige naturtyper.

Turen starter ved P-pladsen ved ishuset, hvor vi kigger på blomsterne i vejkanten. Derfra går den ned over selve Stejlebanke, hvor vi ser på overdrevets vegetation, der plejes af græssende dyr. For foden af bakken er et rigkær nede ved fjorden. Turen vil være under 2 km, men går fra den 19 m høje bakke ned til havoverfladen og op igen. Vandrestøvler anbefales, da det kan være fugtigt ved kæret.

Arrangementet laves i samarbejde med Dansk Botanisk Forening, som fejrer "De Vilde Blomsters Dag" med ture over hele landet.

Turguide er Kurt Ramskov Laursen.

Alle er velkomne og deltagelse er gratis.

DN Næstved
  • Tilmelding ikke nødvendig