26. oktober 2019 13:00
2730 Herlev, Klausdalsbrovej 396
Mødested: Kildegårdens Naturcenter
Kom til Årsmøde i DN Herlev. Der indledes med et foredrag af tidligere borgmester, Kjeld Hansen og efterfølgende er der årsmøde jf. DN's vedtægter.

26. oktober 2019 13:00 - 14:30

Årsmødet indledes med et foredrag.
Derefter holdes årsmøde jf. vedtægterne:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Alle er velkommen.

Kun medlemmer har stemmeret.

Klausdalsbrovej 396, Herlev 2730

DN Herlev
  • Tilmelding ikke nødvendig