BILKAS STORE AFFALDSINDSAMLING

DN samarbejder med Bilka om Affaldsindsamlingen, som pga. corona er udsat til lørdag d. 19. september.

Hos Bilka kan alle i perioden 7.-20. september aflevere og sortere deres fyldte affaldssække i containere på p-pladsen. Man kan også få udleveret affaldssække i varehusene.

Donerer 1 kr. pr. kilo

Bilka opfordrer alle danskere til at samle affald og donerer samtidig 1 kr. pr. kilo affald, der bliver samlet ind på hele Affaldsindsamlingen 2020. Sidste år blev det til en donation på 156.000 kr. Læs mere her.

Bilkas indsats for natur og miljø

Bilka består af 19 varehuse. Kæden er en del af Salling Groups næsten 1.400 butikker, der også rummer kæderne Føtex, Netto og Salling.

Salling Group har en stor markedsandel inden for dagligvarehandlen og har fokus på et stort socialt ansvar – også over for miljøet.

Salling Group arbejder med sin CSR-indsats ud fra FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og har identificeret tre centrale prioriteringer.

Den ene er målet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion. Det vil Salling Group bl.a. gøre ved at stille krav til produkter og holde fokus på miljø og ansvarlighed i processerne samt opretholde et højt niveau af bæredygtighed i sortimentet af produkter og fastholde et fokus på miljø i beslutningsprocesser.

De andre prioriteringer falder ind under verdensmålene for bæredygtige byer og lokalsamfund samt partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.


Samarbejdet mellem Bilka og Danmarks Naturfredningsforening

Bilka og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at holde naturen ren for henkastet affald, at inspirere til ansvarlighed omkring vores affald og give alle en mulighed for at gøre en forskel.

Bilka støtter derfor op om Affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforenings gennem kædens egne events: Bilkas Affaldsindsamling og Affaldsskoler.

Bilka afholder Affaldsindsamling og Affaldsskole i alle 19 varehuse i samme uge, som Affaldsindsamlingen løber af stablen. Varehusene inviterer skolebørn og borgere til at komme ind i Bilka, få udleveret en affaldssæk til indsamling af affald i naturen i deres eget lokalområde og efterfølgende aflevere affaldet i containere på Bilkas p-plads.

Bilka motiverer deltagerne lidt ekstra med forfriskninger og konkurrencer.

Bilka støtter desuden Danmarks Naturfredningsforening ved at donere 1 kr. pr. indsamlet kilo affald på Affaldsindsamlingen. I 2019 blev det til mere end 156.000 kr.

Resultater af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi får gjort forårsrent i naturen og i byen
  • Vi inspirerer forbrugerne til bedre affaldsvaner, også ude i naturen
  • Vi giver forbrugerne mulighed for selv at gøre en forskel
  • Vi får økonomisk støtte til Affaldsindsamlingen
  • Vi arbejder sammen på tværs af faktorer

En stor tak til Bilka for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Bilka og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte tre af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling