Bilkas indsats for natur og miljø

Bilka består af 18 store dagligvarehuse. Kæden er en del af Dansk Supermarkeds næsten 1.400 butikker, der også rummer butikskæderne Føtex, Netto og Salling.

Dansk Supermarked har en stor markedsandel indenfor dagligvarehandlen og har fokus på et stort socialt ansvar – også over for miljøet.

Dansk Supermarked arbejder med sin CSR-indsats ud fra FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og har identificeret tre centrale prioriteringer.

Den ene er målet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion. Det vil Dansk Supermarked bl.a. gøre ved at stille krav til produkter og holde fokus på miljø og ansvarlighed i processerne.

Det vil Dansk Supermarked bl.a. gøre ved at stille krav til sine produkter, opretholde et højt niveau af bæredygtighed i sortimentet af produkter og fastholde et stærkt fokus på miljø og ansvarlige produkter i beslutningsprocessen.


Samarbejdet mellem Bilka og Danmarks Naturfredningsforening

Bilka og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at holde naturen ren for henkastet affald, at inspirere til ansvarlighed omkring vores affald og give alle en mulighed for at gøre en forskel.

Bilka støtter derfor op om Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling gennem kædens egne events, Affaldsskole og Affaldsstafet.

Læs mere om Affaldsindsamlingen

Bilka afholder Affaldsstafet i alle 18 varehuse i samme uge, som vi afholder Affaldsindsamlingen. Varehusene inviterer borgere til komme ind i Bilka, få udleveret en affaldssæk til indsamling af affald i naturen i deres eget lokalområde og efterfølgende aflevere affaldet i containere på Bilkas P-plads.

Bilka motiverer deltagerne lidt ekstra med forfriskninger og konkurrencer.

- Vi ser samarbejdet om Affaldsindsamlingen som en oplagt mulighed for at vise socialt ansvar omkring håndteringen af affald, udtaler Alice Monberg, som er ansvarlig for Bilkas marketing .

Yderligere støtter Bilka DN’s Affaldsindsamling 2018 økonomisk ved at sponsere undervisningsmaterialet om affald, som DN sender ud til skoler og institutioner, som deltager i affaldsindsamlingen.

Læs mere om Danmarks største affaldsstafet

Resultater af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi får gjort forårsrent i naturen og i byen
  • Vi inspirerer forbrugerne til bedre affaldsvaner, også ude i naturen
  • Vi giver forbrugerne mulighed for selv at gøre en forskel
  • Vi får økonomisk støtte til Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling
  • Vi arbejder sammen på tværs af faktorer

En stor tak til Bilka for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Bilka og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte tre af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling