Arla og bæredygtig mælkeproduktion

Arla er et andelsselskab ejet af 12.500 mælkeproducenter og Danmarks største fødevarevirksomhed. Virksomheden vil gerne have, at forretningen vokser, men ved også, at den kun kan få succes på lang sigt, hvis den handler ansvarligt over for miljøet og det omgivende samfund.

Arla har udviklet en global strategi for bæredygtig mælkeproduktion. Den overordnede strategi er at arbejde sammen på tværs af værdikæden.

I den forbindelse er der udpeget fire fokusområder med særlig stor betydning for Arlas fremtidige arbejde:

  • Dyr: Sikre en høj standard for dyrevelfærd
  • Klima: Reducerer CO2-udledningen fra mælkeproduktionen på andelshavernes gårde
  • Natur: Inspirerer Arlas andelshavere til at beskytte biodiversitet og sikre en mere bæredygtig foder-forsyning
  • Ressourcer: Reducere affald og spild og øge genanvendelse af ressourcer på gården

Samarbejdet mellem Arla og Danmarks Naturfredningsforening

Arla samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om Projekt Biodiversitet Nu.

Projektets mål er at skabe ny viden om, hvordan Danmarks natur har det ved at kigge på, om det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur.

Samarbejdet mellem Arla og Danmarks Naturfredningsforening betyder, at landmænd nu kan hjælpe til med at registrere naturen, idet Arlas landmænd på daglig basis er i kontakt med det danske dyre- og planteliv og derfor kan bidrage med værdifulde data.

- Det er en rigtig godt, at Arla og deres landmandsejere gerne vil hjælpe med at få en bedre viden om naturens udvikling. Vi kan se, at der i dag er nogle huller i de data, som vi får ind omkring naturen i det åbne land. Her kan landmændenes registrering af natur helt sikkert give et vigtig bidrag til undersøgelsen, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

I forbindelse med samarbejdet bliver der udviklet en særlig version af app’en Naturtjek til mobiltelefon, som landmændene kan bruge til at registrere med ude i marken.

Samarbejdet betyder også, at Arla fremover vil formidle viden og inspiration om biodiversitet til deres ejere, som allerede i stort omfang har naturarealer tilknyttet deres bedrifter.

- I Arla arbejder vi målrettet med bæredygtighed. Vi afsøger derfor løbende samarbejder, hvor vi har mulighed for at gøre en positiv forskel for miljøet og mangfoldigheden i den danske natur, siger Jakob B. Knudsen, landedirektør i Arla Danmark.

Se video af økologisk mælkeproducent Lone Andersen og præsident i DN Ella Maria Bisshop-Larsen:

Resultater af samarbejdet

Samarbejdet løber indtil år 2020. Her vil forskerne på baggrund af alle de indrapporterede data fra danskerne og landmændene kunne danne sig et klart billede af, hvor i landet, det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur.

DN og Arla vil derefter invitere landmændene til regionale informationsmøder og præsentere resultaterne af NaturTjek-forskningen og gå i dialog om løsninger til gavn for biodiversiteten i Danmark.

Samarbejdet mellem Arla og Danmarks Naturfredningsforening er et fantastisk eksempel på, hvordan ærlig og åben dialog kan fremme fælles interesser – også når det gælder utraditionelle partnerskaber på tværs af sektorer, siger Lone Gudiksen Møller, erhvervsmarkedschef i Danmarks Naturfredningsforening.

- Én ting er at blive enig om store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed, og det er virkelig lykkes i dette partnerskab mellem Danmarks største fødevarevirksomhed og Danmarks største Miljøorganisation.

Tak til Arla for samarbejdet om at beskytte biodiversiteten i Danmark.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Arla og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling