Coop driver dagligvarekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og coop.dk, samt datterselskaberne Irma A/S og Fakta A/S. Til sammen er det mere end 1200 butikker landet over.

Coop og ansvarlighed

Coop er et kooperativ med fokus på at skabe værdi for medlemmerne. Derudover har Coop en ambition om at rykke både branchen og forbrugerne i en mere bæredygtig retning og arbejder seriøst med blandt andet økologi, klima, madspild, emballage og FNs Bæredygtighedsmål. Coop er flere gange blevet kåret til Danmarks mest bæredygtige brand.

Coop og Danmarks Naturfredningsforening sammen om flere vilde blomster

Coop og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at forbedre biodiversiteten, fordi insekterne er på drastisk tilbagetog i Danmark, da de bl.a. mangler blomster og levesteder.
Derfor har DN sammensat en frøblanding til netop bier og sommerfugle, som SuperBrugsen og Kvickly sælger i deres butikker. Frøblandingen består af danske vilde blomsterarter, som er til gavn for specielt vilde bier og sommerfugle.

- I Coop ønsker vi at sætte fokus på biodiversiteten og inspirere vores kunder til at gøre noget konkret for at hjælpe insekterne. Frøposerne skal sikre, at haverne bliver et helle for vores bestøvere, og også smukke at se på, siger CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

Overskuddet fra salget af frøposerne i Coop’s butikker går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at hjælpe truede danske sommerfugle, som udgør over halvdelen af alle kendte sommerfuglearter herhjemme.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen, biodiversiteten og danskerne på flere områder:

  • Vi sikrer bedre levevilkår for insekter i Danmark
  • Vi gør det lettere for danskerne selv at gøre en aktiv indsats for biodiversiteten.
  • Vi formidler viden til danskerne om værdien af biodiversitet.
  • Vi får økonomisk støtte til mere arbejde for truede danske sommerfugle og insekter.
  • Vi arbejder sammen på tværs af sektorer og skaber nye løsninger.

En stor tak til Coop for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og biodiversiteten.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Coop og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling