Organic Basics ønsker at støtter biodiversiteten i Danmark.

Virksomheden ser bevidst på tværs af forsyningskæden og fokuserer på at minimere livscyklusaftrykket for hvert enkelt produkt – fra råvareproduktion til tekstilproduktion til forbrugerfasen.

Organic Basics bruger udelukkende materialer som økologisk certificeret bomuld, genanvendt nylon eller Tencel, som kommer fra eukalyptustræer, der vokser hurtigt på lavkvalitetsjord.

Produktionen sker kun på fabrikker i Europa, som alle er udvalgt, fordi de er miljøcertificerede og blandt andet arbejder med at reducere spild og forbruget af kemi, el- og vand.

Om samarbejdet

Organic Basics og Danmarks Naturfredningsforening har fælles værdier om bæredygtig forbrug og produktion, og ønsker begge at fremme biodiversiteten, hvor bier og andre insekter er grundlæggende.

Organic Basics ved, at Black Friday tilskynder til overforbrug, mere affald og andre miljøproblemer. Men i stedet for at ignorere det, ønsker de at gøre noget ekstra. I 2019 vil de støtte biodiversiteten og plante vilde blomster – for hver ordre vil de plante 50 m2 vild blomstereng i Danmark.

Sammen vil Organic Basics, Danmarks Naturfredningsforening, biavlere med flere plante vilde blomster på Danmarks Naturfonds og de andre samarbejdspartners områder i næste så-sæson. Vi glæder os til at se, hvor mange m2, det bliver til, og efterfølgende vise resultaterne – smukke naturlige blomsterenge med vilde danske blomsterarter, som summer af liv.

Tak til Organic Basics for støtten til fremme biodiversiteten i Danmark.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Organic Basics og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte tre af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
Mål 15: Livet på land
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling