KLS PurePrint og miljøet

KLS PurePrint er et af verdens to trykkerier, der kan dokumentere 100 procent biologisk nedbrydelighed i alle materialer og processer, som samtidig er CO2 neutrale.

De fleste trykkerier i Danmark leverer i dag gode miljørigtige tryksager, da de har tilsluttet sig miljømærkningsordningerne Svanemærket og FSC-mærket.

Men selvom tryksagerne har disse miljøgarantier, efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet et restprodukt på 25 procent, der indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, og som derfor skal opmagasineres på specielle depoter.

KLS PurePrint ønsker at tage yderligere ansvar for miljøet og har derfor udviklet nye trykfarver, papirtyper, lakker, lim og hjælpematerialer, der er fri for kemikalier og tungmetaller og dermed er mere miljøvenlige – det vil sige, at når tryksagerne bliver nedbrudt, kan de indgå komplet i naturens eget kredsløb uden at skade naturen og miljøet.

Yderligere har KLS PurePrint gjort en stor indsats for at nedbringe deres CO2-udslip ved blandt andet kun at anvende vedvarende energi til alle processer, og deres processpildevand er så rent, at det i princippet kan drikkes.

Læs mere om KLS PurePrints miljøcertificeringer

Samarbejdet mellem KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening

KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening er både faglige og markedsmæssige samarbejdspartnere. Det vil sige, at Danmarks Naturfredningsforenings miljøeksperter indgår i faglig sparring omkring KLS PurePrints processer og produkter, og at vi sammen har det mål at højne den grafiske branches miljøfokus.

Yderligere har begge parter fælles interesse i at informere og inspirere andre virksomheder og organisationer til at indkøbe de grønneste tryksager på markedet – til gavn for naturen, miljøet og klimaet – og skabe en bedre fremtid for os alle.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi minimerer den grafiske branches miljøpåvirkning
  • Vi øger efterspørgslen de grønneste tryksager på markedet
  • Vi er i dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher

En stor tak til KLS PurePrint for deres indsats for en grønnere grafisk branche og for deres støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

KLS Pureprint og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

  • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål: 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling