KLS PurePrint og miljøet

KLS PurePrint er et dansk familieejet trykkeri, som har en vision. De vil være verdens mest bæredygtige trykkeri. De er godt på vej, og allerede i 2015 blev de Cradle to Cradle certificeret, som det kun andet trykkeri i verden.

Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og sammenholdt med KLS PurePrint’s øvrige miljøcertificeringer til FSC, Svanen og Klimaneutral-produktion er det en stærk garanti, for at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt.

Yderligere har KLS PurePrint gjort en stor indsats for at nedbringe deres CO2-udslip ved blandt andet kun at anvende vindenergi og kun køre i elbiler, og allerede i 2009 blev virksomheden CO2 neutral og i 2020 rundede virksomheden over 1 mio. kørte km. i elbiler.

Læs mere om KLS PurePrints miljøcertificeringer

Samarbejdet mellem KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening

KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening er både faglige og markedsmæssige samarbejdspartnere. Det vil sige, at Danmarks Naturfredningsforenings miljøeksperter indgår i faglig sparring omkring KLS PurePrints processer og produkter, og at vi sammen har det mål at højne den grafiske branches miljøfokus samt inspirere andre virksomheder og organisationer til at indkøbe de grønneste produkter, herunder tryksager, på markedet – til gavn for naturen, miljøet og klimaet – og skabe en bedre fremtid for os alle.

Et meget specifikt fokus for både KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening er biodiversiteten, hvor vi i fællesskab har arbejdet på at øge biodiversiteten i industriområder. Et pilot-projekt på KLS PurePrint’s grund skal bruges til inspiration til de øvrige lokale erhvervsvirksomheder, og i fællesskab vil vi demonstrere at industriområder kan bidrage til øget biodiversitet og forskønnelse af lokalområder.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi minimerer den grafiske branches miljøpåvirkning
  • Vi øger efterspørgslen efter de grønneste tryksager på markedet
  • Vi er i dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher

En stor tak til KLS PurePrint for deres indsats for en grønnere grafisk branche og for deres støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

KLS Pureprint og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte fire af FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Mål 3: Renere produkter som ikke er skadelige for mennesker og miljø.
Mål 12: Fremme af ansvarligt forbrug og produktion.
Mål 15: Øget biodiversitet.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.