Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at skabe mere plads til naturen i Danmark, et sundere og renere miljø og en bæredygtig fremtid. I dag er under én procent af Danmarks areal vild natur og knap 2.000 arter er truede og i fare for helt at forsvinde fra Danmark på kort eller længere sigt.

Virksomheder spiller en stor rolle i den grønne omstilling, og derfor samarbejder vi aktivt med jer, der har lyst til at gøre en mærkbar forskel for naturen, miljøet og klimaet.

Vi stiller vores dygtige specialister og projektledere til rådighed, og vi hjælper jer også med at kommunikere samarbejdet og dets resultater effektivt.

Samarbejdet kan for eksempel indeholde disse elementer og give følgende resultat for virksomheden:

alt
Lone Norup
Markedschef for erhvervspartnerskaber og testamenter

10 grunde til at indgå samarbejde

  1. Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer
  2. Uafhængig privat medlemsorganisation, som taler naturens og miljøets sag
  3. Stor faglig viden om natur- og miljøspørgsmål
  4. Høj troværdighed og politisk indflydelse
  5. Landskendt, aktiv og seriøs
  6. 1.500 frivillige forankret lokalt i hele landet
  7. Store populære landsdækkende events og kampagner
  8. Kontakt til børn, unge, pædagoger og lærere på landets skoler og institutioner
  9. Mange flotte resultater for Danmarks natur og miljø gennem 100 år
  10. Arbejdet bidrager til ni af FN's 17 Verdensmål