Memories er et miljøbevidst brand under Smartbox, som tilbyder et udvalg af håndplukkede mindeværdige oplevelsesgaver inden for gourmet, overnatning, oplevelser og personlig forkælelse. Memories ønsker samtidig selv at være samfundsansvarlige og minimere miljøaftrykket af deres egen produktion.

Samarbejdet mellem Memories og Danmarks Naturfredningsforening

Memories og Danmarks Naturfredningsforening har et samarbejde omkring ansvarligt forbrug og produktion, da begge parter har interesser i:

  • At øge udbuddet af oplevelsesgaver, som i de fleste tilfælde er mere bæredygtige gaver end fx nyt tøj eller elektronik.
  • At materialevalg og produktion foregår mest mulig bæredygtigt.
  • At inspirere flest muligt danskere til at håndtere deres affald rigtigt.
  • At holde naturen fri for affald.

Resultater af samarbejdet

Memories ønskede at minimere miljøaftrykket af deres gaveboks. Dialogen mellem Memories og Danmarks Naturfredningsforening har fx medført, at Memoriesboksen ikke pakket ind i plast, at pappet er bæredygtigt og FSC mærket, at tryksværten er plantebaseret og der er påtrykt en vejledning til forbrugeren for at sikre, at boksen efterfølgende sorteres rigtigt og materialet genanvendes.

For at vise yderligere samfundsansvar har Memories valgt at støtte DN’s Affaldsindsamling økonomisk og hjælper derfor med til naturen fri for affald og inspirere børn og voksne til at minimere og håndtere vores affald mest miljørigtigt.

En stor tak til Memories for deres økonomiske støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen og miljøet i Danmark.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Memories og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

  • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling