Merrild Kaffe blev skabt af købmand Møller H. Merrild fra Kolding tilbage i 1964. Og i dag drikker danskerne ca. 775 millioner kopper Merrild-kaffe om året - både filterkaffe, bønner, instant og kaffepuder inklusiv økologiske og bæredygtige kaffevarianter fra certificerede kaffeplantager.

Det gør Merrild til Danmarks mest populære kaffe. Siden 2015 har Merrild været ejet af det italienske kaffehus Luigi Lavazza SpA, som er en passioneret familie-ejet virksomhed og blandt verdens førende kaffeproducenter.

Merrild og miljøet

Som en del af Lavazza Group arbejder Merrild med en forretningsmodel baseret på både bæredygtighed og vækst. Et konkret eksempel er udviklingen af en køreplan, som skal forbedre genanvendeligheden og reducere miljøpåvirkningen af kaffeemballagen.

Lavazza Group arbejder også med at fremme god landbrugspraksis, skåne miljøet og støtte op om den økonomiske og sociale udvikling i lokalsamfund, bl.a. via Lavazza Foundation, som en non-profit organisation som i dag støtter 31 bæredygtige projekter, på tværs af 19 kontinenter med afsæt i FN's verdensmål, som kommer over 136.000 kaffefarmere til gode.

Merrild og Affaldsindsamlingen

Merrild vil gerne være med til at tage ansvar for vores omgivelser og ikke mindst for naturen. Både der hvor kaffen gror, og men også her i Danmark, bl.a. ved at inspirere flest muligt danskere til ansvarlighed omkring vores affald.

Derfor støtter Merrild op om DN’s Affaldsindsamling, og de giver samtidig også en pakke økologisk kaffen til alle tilmeldte DN Affaldsindsamlinger.

- Vi glæder os til at være med derude sammen Danmarks Naturfredningsforening, partnerne, frivillige unge, ældre og alle derimellem. Det er inspirerende at være sammen om opgaven, og vi sørger for økologisk kaffe til at holde humøret ekstra højt. Vi opfordrer alle, som nyder kaffen til at sortere kaffegrumset som organisk affald – det kan jo genanvendes f.eks. som næring til havens planter, siger Bjarke Møller, Brandmanager hos Merrild Kaffe.

Resultater af samarbejde

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi får gjort forårsrent i naturen og i byen
  • Vi inspirerer forbrugerne til bedre affaldsvaner, også ude i naturen
  • Vi opfordrer til at sortere kaffegrums til organisk affald eller til genanvendelse i naturen.
  • Vi giver en god kop kaffe til at skyde de lokale affaldsindsamlinger godt i gang.
  • Vi får økonomisk støtte til Affaldsindsamlingen
  • Vi arbejder sammen på tværs af sektorer.

En stor tak til Merrild Kaffe for støtten, kaffen og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Merild Kaffe og Danmarks Naturfredningsforeningssamarbejde er med til at understøtte tre af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling