NIO er en international bilproducent, der har specialiseret sig i at udvikle og designe elbiler og batteri-byttestationer, som et alternativ til konventionelle ladestationer. Nio blev grundlagt med visionen om en klar blå himmel - 'Blue Sky Coming' - og har mål om aktivt at handle for at mindske klimaforandringer og hjælpe med at beskytte naturen og økosystemet.

Om samarbejdet

NIO Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond har fælles interesser i at samarbejde om at beskytte værdifulde naturområder i Danmark, inspirerer danskere til at bruge naturen, passe på miljøet og træffe bæredygtige valg i dagligdagen.

Derfor er Nio Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond gået i samarbejde om lave naturprojekter i Danmark, som både skal beskytte naturen, skabe bedre naturoplevelser, sikre bedre adgang for alle og gør det nemmere at køre mere bæredygtigt, også til og fra naturområder. Yderligere vil Nio Danmark også støtte op om aktiviteter omkring Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling for at hjælpe med at fremme en bæredygtig udvikling.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen, miljøet og danskerne på flere områder:

  • Vi beskytter naturen og skaber bedre forhold for dyr og planter på Danmarks Naturfonds naturområder.
  • Vi skaber flere og bedre naturoplevelser for danskere på Danmarks Naturfonds naturområder.
  • Vi inspirerer danskerne til at bruge naturen, lære den bedre at kende og blive bedre naturbeskyttere.
  • Vi fremmer bæredygtigt forbrug ved at opsætte el-ladestandere ved P-pladserne ved Danmarks Naturfonds naturområder.
  • Vi inspirerer danskerne til leve mere bæredygtigt, herunder ikke smide affald i naturen, men genanvende, genbruge og upcycle vores ressourcer.
  • Vi arbejder sammen på tværs af sektorer og skaber nye løsninger.

En stor tak til NIO Danmark for støtten og samarbejdet til gavn for naturen, miljøet og danskerne.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

NIO Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfonds samarbejde er med til at understøtte fire af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling: