Nordea-fonden og naturen

Nordea-fonden støtter projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Projekterne kan være forskellige, men har alle til fælles, at de er til gavn for mennesker over hele landet.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne.

I 2016 deltog mere end 100.000 børn i Naturens Dag i anden uge af september, og mere end 70.000 danskere tog på oplevelser i naturen på Naturens Dag.

Læs mere om Naturens Dag

Nordea-fonden deler visionen for Naturens Dag; At flere - og særligt børn - finder vej til gode og aktive oplevelser i naturen:

- Flere børn skal sanse naturen tæt på. Det tror vi giver gladere, sundere og klogere børn. Med Nordea-fondens millionstøtte til Naturens Dag håber vi, at flere børn får nemmere ved oftere at finde vej til gode og aktive oplevelser i naturen,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag i perioden 2014 til 2019.

Læs mere om Nordea-fonden

Resultater af samarbejdet

Nordea-fondens støtte til Naturens Dag er med til at realisere kampagnen og bidrager bl.a. til undervisningsmaterialet til skoler og institutioner.

Den øger interessen i den brede befolkning for et sundt liv med natur, friluftsliv, naturoplevelser og naturbeskyttelse – der igen er med til at øge vores mentale og fysiske sundhed.

Samtidig skabes et tæt forhold til naturen, som gør os til både bedre brugere og beskyttere af naturen.

Tak til Nordea-fonden for deres støtte til flere og bedre naturoplevelser til hele Danmark

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Nordea-fonden og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling