Rema 1000 er en international discountdagligvarekæde, som ejes af norske Reitangruppen. I 1994 åbnede de første REMA 1000 butikker i Danmark, og i dag er der over 340. Hver butik drives på franchisebasis.

Rema 1000 tager ansvar

REMA 1000 ved, at de som stor dagligvarebutik har indflydelse på mange menneskers liv samt vores natur og miljø gennem de produkter, de tilbyder. Derfor arbejder Rema 1000 løbende med holdninger og krav til varernes indvirkninger på dyr, mennesker, natur og miljø.

Flere insektvenlige planter

Rema 1000 og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at forbedre biodiversiteten, fordi insekterne er på drastisk tilbagetog i Danmark, da de bl.a. mangler blomster og levesteder.

Derfor har DN sammensat en haveplante-sortiment, som Rema 1000 sælger i deres butikker. Disse er insektvenlige plantearter til danskernes haver – specielt til gavn for vilde bier og sommerfugle.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen, biodiversiteten og danskerne på flere områder:

  • Vi sikrer bedre levevilkår for insekter i Danmark
  • Vi gør det lettere for danskerne selv at gøre en aktiv indsats for biodiversiteten.
  • Vi formidler viden til danskerne om værdien af biodiversitet.
  • Vi får økonomisk støtte til mere arbejde for truede danske sommerfugle og insekter.
  • Vi arbejder sammen på tværs af sektorer og skaber nye løsninger.

En stor tak til Rema 1000 for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og biodiversiteten.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Rema 1000 og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling