Sunrise og biodiversiteten

Sunrise er Danmarks bedst sælgende vin fra Chile, og forhandles over hele landet i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og Lokalbrugsen.

Sunrise ønsker at tage ansvar for naturen og beskytte biodiversiteten. I Chile er Sunrise med i projekter om et 300.000 hektar stort område til at fremme og bevare biodiversiteten.

Samarbejdet mellem Sunrise og Danmarks Naturfredningsforening

Sunrise og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at værne om biodiversiteten og arbejder derfor sammen om Projekt Biodiversitet Nu og app'en NaturTjek.

Projektets mål er at skabe ny viden om hvordan Danmarks natur har det, ved at kigge på om det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur.

Samarbejdet omhandler støtte til Biodiversitetsdagen, hvor Sunrise giver 1 kr. per registrering til et biodiversitetsfremmende projekt i Danmark, og information om NaturTjek til danskerne gennem stickers og neck-hangers på deres vine, som forhandles i over 600 butikker.

Resultater af samarbejdet

  • Bidrager til information om projektet overfor danskerne.
  • Bidrager til at skabe overblik over naturens tilstand i Danmark
  • Bidrager til målrettede indsatser for at skabe mere mangfoldig natur
  • Bidrager økonomisk til Projekt Biodiversitet Nu.

Tak til Sunrise for samarbejdet om at beskytte biodiversiteten i Danmark.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Sunrise og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling