Naturen er en fantastisk legeplads for børn, der bare venter på at blive løbet, klatret og leget i. Når børnene bruger naturen, udvikler de sig. Balance og motorik udfordres, indlæringsevnen trænes og fantasien slippes løs.

Men børn i dag tilbringer langt mindre tid i naturen end deres bedsteforældre gjorde, da de var børn. Blandt årsagerne til det er, at mange børnefamilier i dag er presset på tid. Skoledagene er lange, der er mange planlagte aktiviteter i fritiden, og der er meget elektronisk støj i form af mobiltelefoner og iPads, der er med til at holde børnene indendørs.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at få flere børn ud i naturen ved hjælp af flere konkrete indsatser:

Fem vigtigste årsager til at børnene ikke kommer ud

Kantar Gallup har spurgt forældrene, hvad de største barrierer er for, at børnene kommer ud i naturen.

Tre ud af fire forældre mener, at elektronik og brug af digitale medier og apps generelt er den primære årsag til, at børnene ikke kommer udendørs. Dernæst angiver forældrene mangel på tid, som en barriere. Lange skoledage og børnenes fritidsaktiviteter vinder også ind på top fem over årsager til, at børnene kommer mindre ud end forældrene selv gjorde, da de var børn.

Se flere tal om børn og natur

Børnene passer på naturen

Når vi får mange oplevelser i naturen, får vi også et tættere forhold til naturen, og et ønske om at passe godt på den. Vi bliver mindet om, at naturen er vores livsgrundlag, som forsyner os med frisk luft, rent vand, sunde fødevarer og muligheden for at leve og overleve sammen med millioner af andre arter og organismer.

Børn med mange naturoplevelser vokser op som brugere og beskyttere af naturen. De får forståelsen af, at vi er en del af noget større og gensidigt afhængige heraf. Hvis vi mister kontakten med naturen, mister vi den, og dermed mister vi os selv.

Hvis vi skal løse kriserne for klimaet og biodiversiteten, skal vi starte med børnene. Børn skal vide mere om naturen, dens ressourcer og kredsløb. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den. - Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Tag børnene med ud i naturen