Arbejdsområde

Frederikke er ansat som projektmedarbejder med arbejdsopgaver relateret til DN’s CRM-løsning, som håndterer medlemsdata, kontingenter og bidrag samt integration til betalingsløsning og marketing automation. Arbejdsopgaverne er tilrettelagt i samarbejde med CRM Manageren og består desuden af dataudtræk og analyse samt optimering og udvikling af DN’s CRM-løsning.

CV

Karriere

CRM-projektmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2024 - nu

Uddannelse

Cand.scient. i kriminologi, Malmö Universitet 2024

Medlemmer, administration og partnerskaber