Rikke Lie Flensburg er ansvarlig for organisationens CRM-løsning, der håndterer medlemsdata, kontingenter og bidrag med integration til DN’s betalingsløsning og marketing automation værktøj. Rikke arbejder med fokus på systemoptimering og automatisering af manuelle processer, som kan bidrage til forbedring af datakvalitet, stabilitet samt frigive ressourcer hos medarbejderne. Herudover bidrager hun med dataudtræk og analyse til indsigter og nøgletal ifm. hvervning og fastholdelse.


Rikke er bindeled mellem Fundraising, Medlemsservice og Kommunikation omkring it-udviklingsopgaver med relation til CRM. Her arbejdes i fællesskab på at optimere og målrette aktiviteter i forbindelse med hvervning og fastholdelse i overensstemmelse med organisationens strategi.


Rikkes baggrund er indenfor kulturbranchen, og hun har mange års erfaring i at forene medlemsrelation, kommunikation og it fra sit tidligere job i en fagforening og kulturpolitisk organisation, hvor hun arbejdede med CRM, digital udvikling, kommunikation og medlemsaktiviteter.

Medlemmer, administration og partnerskaber