Billedet af hestene er ikke de samme heste, som bruges i projektet, artiklen handler om men er et tilfældigt billede af heste af racen exmoor.

20 heste af racen exmoor er netop blevet sat ud på kanten af Lindenborg Ådal nord for Rold Skov. De skal nu hjælpe til med at omdanne området, der blandt andet har været brugt til juletræsplantage, til sund, lysåben natur med masser af biodiversitet. Det skriver Naturstyrelsen på deres hjemmeside.

Området i Lindenborg Ådal blev købt af staten sidste år og føjer sig dermed til et andet stort naturområde, der allerede tilhører staten. Og det er altså på disse 225 hektar, at de vilde heste skal boltre sig.

-De er allerede i fuld gang med at gumle græs og små træskud, som over årene vil betyde, at området bliver holdt åbent. Det betyder på sigt, at der vil blive bedre vilkår for en lang række planter og dyr, der er afhængige af lys og hestepærer, siger Bendt Egede Andersen, skovrider i Naturstyrelsen.

Vigtigt med græssende dyr

At have vilde dyr til at græsse et stort sammenhængende område, der rummer potentiel natur, er en god idé og noget, man har haft held med mange andre steder. Det siger Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

-Græssende dyr, ikke kun heste, er fantastiske og helt uundværlige naturplejere. De skaber den variation og det lys og luft, som ellers mangler i naturen i dag, samtidig med at de spreder frø fra de gode områder til den mere ensformige del. På den måde vil de forskellige insektvenlige plantearter som tormentil, kratfladbælg og blåmunke få plads til at trives, hvor buske, krat og græs ellers havde taget over.

Han mener, det er en god beslutning, at Naturstyrelsen har erhvervet et område tæt på et allerede eksisterende naturområde, så der kan blive skabt endnu mere sammenhængende natur.

Læs mere om biodiversitet og hvordan du selv kan gøre noget for at hjælpe insekterne

Kan gøre en stor forskel

De 20 nye exmoor-heste kommer fra et projekt fra Sydlangeland, som er Danmarks første ’rewilding’-projekt, startet i 2003. Altså hvor man laver naturpleje med vilde dyr. Det giver Jan Pedersen forhåbninger om, at også dette projekt vil lykkes.

-Området er meget kuperet og naturligt rigt på god og varieret natur i forvejen. Med vildheste som kaotiske kratryddere, der koncentrerer gødning bestemte steder, mens de andre steder ædes helt op, får Naturstyrelsen skabt et meget interessant naturplejeprojekt. Meget bedre, end hvis de havde sat gang i maskiner, der skaber et mere ensartet landskab.

Jan Pedersen mener også, projektet vil gøre en særlig stor forskel for det område, der har været brugt til juletræsplantage.

-En juletræsplantage er noget af den fattigste natur, vi kan opdrive. Gamle luftfoto viser desuden, at området med juletræer tidligere har været dyrket landbrugsland. Derfor vil omdannelsen til artsrigt overdrev formentlig også tage en rum tid. Derfor er fremgangsmåden med langhårede vildheste, der kan få spredt nogle frø over store afstande, måske især gavnlig her.

Må ikke fodres

Jan Pedersen gør opmærksom på, at skulle man støde på de vilde dyr, er det vigtigt at holde en respektafstand.

-Man bør hverken forsøge at fodre eller komme for tæt på hestene. Hestene ser måske søde ud, men de er der for at gøre deres arbejde og for at være en del af naturen, ikke for at spise æbler fra hånden!

Naturen har brug for sin egen lov

Danmarks Naturfredningsforening foreslår en biodiversitetslov med fastsatte målsætninger for den danske natur. Målet er, at 30 procent af det danske areal er disponeret til naturen i 2030, og 20 procent af landarealet skal være naturzone. Det vil sige beskyttet, vild natur på naturens egne præmisser.

Object reference not set to an instance of an object.